Periodinių mokslo leidinių leidyba

Paramos priemonė
VP1-3.2-ŠMM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslų akademija
Projekto pradžia: 2008-05-29         Projekto pabaiga: 2014-08-31
Bendra projekto vertė:
1 288 885,22 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 288 885,22 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 202 246,25 €
Iš jo ES dalis:
1 095 552,44 €
Iš jo ES dalis:
1 021 909,31 €

Lietuvoje yra daug institucijų, kurios atlieka įvairius mokslinius tyrimus, technologinės plėtros darbus ir užsiima kitomis su tuo susijusiomis veiklomis, todėl šių tyrimų metu gautų rezultatų viešo pateikimo poreikis yra pakankamai didelis ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Institucijų leidžiami periodiniai mokslo leidiniai užtikrina nacionalinių mokslo institucijų formavimą bei funkcionavimą, tarptautinių mokslo bendruomenių integraciją, bendradarbiavimą ir autorinį mokslo žinių pripažinimą bei sklaidos prioritetą. Lietuvoje leidžiama daug periodinių nacionalinės ir tarptautinės reikšmės mokslo leidinių, tačiau jų temų įvairovė apsunkina kokybiškų ir publikuoti vertų leidinių atranką – dėl to kyla grėsmė ribotus finansinius išteklius paskirstyti neefektyviai. Dėl šios priežasties LR Švietimo ir mokslo ministerija, talkinant Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos mokslo tarybos ekspertams, atrinko ir patvirtino sąrašą leidinių (57 leidiniai), 51-am šiame projekte prašomas finansavimas. Projekto tikslas – skatinti mokslo rezultatų sklaidą Lietuvoje ir už jos ribų, pasitelkiant mokslo periodikos leidybą. Tikslinė projekto grupė – mokslininkai ir kiti tyrėjai. Šis projektas sukurs pridėtinę vertę visų pirma todėl, kad bus finansuojami tik kokybiškiausi ir aktualiausi leidiniai, taip lėšos bus panaudojamos efektyviau. Be to, projekto nauda pasižymės ypač išaugusia tokių periodinių leidinių sklaida.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.2-ŠMM-02-V-02
Projekto kodas:VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto
Susiję ESF produktai
Projektų statistika