Psichiatrijos I skyriaus modernizavimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-06-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė
Projekto pradžia: 2008-11-21         Projekto pabaiga: 2011-09-30
Bendra projekto vertė:
536 368,78 €
Projektui skirtas finansavimas:
536 368,78 €
Projektui išmokėta lėšų:
470 185,62 €
Iš jo ES dalis:
455 913,47 €
Iš jo ES dalis:
399 657,77 €

Panevėžio apskrityje gyvena 8,5 proc. šalies gyventojų, kuriems dabar stacionarinės psichiatrinės paslaugos prieinamiausios Respublikinėje Panevėžio ligoninėje(toliau - Ligoninė) ir Rokiškio psichiatrijos ligoninėje, kuri ateityje teiks tik sustiprinto režimo psichiatrines paslaugas. Nuo 2007 m. Ligoninėje veikia 30 lovų ūmios psichiatrijos stacionaras, tačiau atsižvelgiant į epidemiologinius rodiklius Panevėžyje (ligotumas šizofrenija PA yra 511,9/100 000 gyv. 2005-2007 m. 68 proc. išaugo alkoholinių psichozių skaičius), šios pagalbos nepakanka. Šio projekto tikslas - pagerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Panevėžio apskrityje. Projekto įgyvendinimo metu bus įvykdytos tokios veiklos - stacionarinės psichiatrijos skyriaus įrengimas II ligoninės korpuse: patalpų remontas (apie 897,82 kv.m.) ir įrengimas (įsigyti 45 baldų komplektai), įrengtas liftas ir apie 1086 kv.m. vidaus kiemelis pacientų rekreacijai. II korpuse kasmet 1500 ūmių psichiatrinių būklių pacientams bus užtikrinta paslaugų kokybė ir prieinamumas.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Psichiatrijos stacionaro modernizavimas
Kvietimo numeris:VP3-2.1-SAM-06-V-01
Projekto kodas:VP3-2.1-SAM-06-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto