Natūralių vandens telkinių ir retųjų praeivių žuvų populiacijų būklės nustatymui skirti tyrimai

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Projekto pradžia: 2011-05-16         Projekto pabaiga: 2015-01-30
Bendra projekto vertė:
316 856,75 €
Projektui skirtas finansavimas:
316 856,75 €
Projektui išmokėta lėšų:
316 855,41 €
Iš jo ES dalis:
269 328,24 €
Iš jo ES dalis:
269 327,1 €

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau AAA) įgyvendindama Valstybinio aplinkos monitoringo 2011-2016 m. programą atlieka žuvų populiacijų natūraliuose vandens telkiniuose tyrimus. Projekto metu bus siekiama įvertinti vandens telkinių ekologinę būklę pagal Lietuvos žuvų indeksą 906 vandens telkinių būklės nustatymo vietų, ištiriant žuvų bendrijų struktūrą ir sudėtį vandens telkiniuose, įvertinti praeivių žuvų populiacijų būklę, nustatyti ir prognozuoti lašišų ir šlakių rituolių produkcijos, neršto bei veisimo efektyvumo dinamiką modelinėse upėse, sudarant sąlygas taikyti tinkamas būklės gerinimo priemones. Tokiu būdu bus bendrai prisidedama prie biologinės įvairovės išsaugojimo, siekiant iš esmės pagerinti saugomų rūšių ir jų populiacijų būklę.Siekiant įvertinti natūralių vandens telkinių ir retųjų praeivių žuvų populiacijų būklę bus atliktas žuvų populiacijų ištyrimas 906 vietose upėse ir ežeruose. Pagrindinis projekto tikslas -įvertinti vandens telkinių ekologinę būklę pagal žuvų indeksą bei ištirti praeivių žuvų populiacijų būklę. Pagrindinis projekto rezultatas - ištirta 906 vandens telkinių būklės nustatymo vietų.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-02-V-01
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-02-V-01-010
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto