Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014-2020 metais vertinimas

Paramos priemonė
VP4-1.3-FM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
Projekto pradžia: 2011-05-01         Projekto pabaiga: 2012-05-31
Bendra projekto vertė:
86 886,01 €
Projektui skirtas finansavimas:
86 886,01 €
Projektui išmokėta lėšų:
69 387,16 €
Iš jo ES dalis:
73 853,1 €
Iš jo ES dalis:
58 979,09 €

Nuo 2004 m., Lietuvai įgijus galimybę pasinaudoti ES struktūrinės paramos lėšomis, dalis šios paramos skiriama informacinės visuomenės plėtros sričiai. Tiek 2004-2006 metų, tiek 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos laikotarpiu įgyvendinta ir įgyvendinama daug sėkmingai šios srities plėtrai svarbių projektų. Siekiant tinkamai pasirengti naujajam paramos laikotarpiui (2014-2020 m.), labai svarbu iš anksto atlikti informacinės visuomenės plėtros procesų 2014-2020 metais tendencijų, prognozių ir galimybių vertinimą. Toks vertinimas sudarys sąlygas savalaikiai ir pagrįstai nustatyti šios srities prioritetus ir galimas ES fondų investavimo kryptis, siektinus tikslus ir svarbiausius uždavinius. Vertinimo metu bus išanalizuoti esminiai Lietuvos informacinės visuomenės plėtros pokyčiai elektroninio turinio ir elektroninės infrastruktūros srityse, nustatytos pagrindinės tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje, apžvelgti siekiami ir jau pasiekti rezultatai, įvertinti ES siekiai informacinės visuomenės plėtros srityje 2014-2020 m. (bendra ES politika, atskirų ES valstybių valstybių narių politika informacinės visuomenės plėtros srityje), ir šių analizių pagrindu suformuluoti pagrįsti siūlymai dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategijos ir ES struktūrinės paramos prioritetinių krypčių, tikslų, uždavinių ir siekiamų rezultatų 2014-2020 metų laikotarpiu.

Veiksmų programa:Techninės paramos veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė::ES struktūrinės paramos vertinimas
Kvietimo numeris:VP4-1.3-FM-01-V-04
Projekto kodas:VP4-1.3-FM-01-V-04-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto