IXB Koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės-Valčiūnai antrojo kelio statyba

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"
Projekto pradžia: 2011-12-02         Projekto pabaiga: 2015-10-30
Bendra projekto vertė:
64 638 605,64 €
Projektui skirtas finansavimas:
54 942 814,8 €
Projektui išmokėta lėšų:
49 992 348,89 €
Iš jo ES dalis:
54 942 814,8 €
Iš jo ES dalis:
49 992 348,89 €

Aplinkkelio linijos ruožas Kyviškės - Valčiūnai yra apytiksliai 24,5 km ilgio, vienkelis neelektrifikuotas su 1520 mm pločio vėže. Iešmai Valčiūnų link bus pakeisti didesnio kryžmėženklio iešmais siekiant padidinti galimą važiavimo greitį iki 80 km/h. Vilniaus aplinkkelyje bus pilnai įrengtas naujas antrasis kelias.Dėl pakankamai didelio eismo aplinkkelyje numatomas maksimalus traukinių greitis iki 80 km/h. Norint pasiekti tokį greitį, kai kuriuose linijos ruožuose numatytas pertrasavimas padidinat kreivių spindulius bei viso ruožo viršutinės esamo kelio dalies kompleksinis modernizavimas. Per visą ruožą yra 12 pervažų, kurios turės būti naujai pritaikytos dvikeliui ruožui. Numatoma pastatyti 3 naujas pralaidas, 1 pėsčiųjų viaduką, demontuoti 3 pralaidas, likusias pralaidas bei tiltus rekonstruoti pritaikant dvikeliam ruožui. Triukšmo sumažinimui, numatoma viso įrengti apie 4,9km ilgio triukšmo slopinimo sienutes. Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692, 58.12 punkto nuostatas, 16 punktą ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-285 patvirtinto Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai“ projektų sąrašo 4 punktą. Projektas bus finansuojamas ES paramos lėšomis ir nuosavomis lėšomis (EIB paskola). Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.AB „Lietuvos geležinkeliai“ investicinio projekto įgyvendinimui skirs lėšų finansuoti netinkamas išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia projekto finansavimas su sąlyga, kad paramos sutartyse ES lėšoms mokėti bus numatytas taikyti sąskaitų apmokėjimo būdas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti
Kvietimo numeris:VP2-5.1-SM-02-V-01
Projekto kodas:VP2-5.1-SM-02-V-01-011
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus raj.