Vilniaus universiteto filologijos, socialinių ir komunikacijos mokslų studijų infrastruktūros ir bazinės įrangos atnaujinimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2010-11-11         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
4 265 471,22 €
Projektui skirtas finansavimas:
4 052 197,66 €
Projektui išmokėta lėšų:
4 049 449,98 €
Iš jo ES dalis:
3 625 650,53 €
Iš jo ES dalis:
3 623 192,08 €

Įgyvendinant projektą Vilniaus universitete bus sukurta filologijos, socialinių ir komunikacijos mokslų dėstymui ir mokymuisi reikalinga infrastruktūra bei prieiga prie informacijos. Projekto metu bus atnaujinta Vilniaus universiteto filologijos, komunikacijos, Kauno humanitarinio, filosofijos fakultetų, užsienio kalbų, tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutų infrastruktūra; įsigyta filologijos, socialinėms ir komunikacijos studijoms skirta laboratorinė, kompiuterinė ir programinė įranga; sujungtos ir integruotos į vieną bibliotekos sistemą universiteto skaityklos; įkurtos kalbų mokymo, bendrosios ir fonetikos auditorijos bei tekstynų laboratorija.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Universitetų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-18-V-02
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-009
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto