Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimas

Paramos priemonė
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2012-02-01         Projekto pabaiga: 2015-05-20
Bendra projekto vertė:
557 271,2 €
Projektui skirtas finansavimas:
539 106,52 €
Projektui išmokėta lėšų:
508 827,16 €
Iš jo ES dalis:
473 680,52 €
Iš jo ES dalis:
447 075,87 €

Studijų kokybė yra viena iš svarbiausių sričių, kuriai Vilniaus Gedimino technikos universitete skiriamas ypatingas dėmesys. Universiteto studijų kokybė visų pirma turi tiesioginės įtakos universitete studijuojančių studentų įgyjamai kvalifikacijai, moksliniams universiteto veiklos rezultatams, o tuo pačiu tiesiogiai veikia viso universiteto įvaizdį bei statusą visuomenėje. Įgyvendinant šį projektą, universitete bus siekama įgyvendinti ne tik studijų kokybę, bet ir visos institucijos lygmeniu. Šiuolaikinių informacinių technologijų programų ir kokybės vadybos sistemų taikymas yra viena iš būtinų sąlygų sėkmingam universiteto veiklos kokybės augimui. Šiuo metu VGTU dirba daugiau kaip 1800 darbuotojų, studijuoja per 14,3 tūkst. studentų, todėl kokybės vadybos sistemos diegimas universitete yra sudėtinga ir kompleksinė veikla, reikalaujanti didelio dėmesio. Šiai problemai spręsti ir teikiamas šis projektas. Pagrindinis projekto tikslas - Užtikrinti efektyvų bei rezultatyvų vadybinių priemonių panaudojimą siekiant padidinti Vilniaus Gedimino technikos universiteto teikiamų paslaugų kokybę. Projekte numatoma atlikti VGTU veiklos analizę, kurios pagrindu bus paruoštas ir įdiegtas kokybės vadybos modelis. Taip pat bus paruoštas bei įdiegtas specialus KVS pritaikytas IT modulis, vyks darbuotojų gebėjimų ugdymas. Taip pat numatoma sukurti ir įdiegti Kokybės vadybos sistemos valdymo ir stebėsenos įrankį. Projekto metu įdiegta efektyvi monitoringo sistema sudarys prielaidas universitetui greitai reaguoti į besikeičiančius vartotojų, o taip pat kitų suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir tokiu būdu užtikrinti reikiamas priemones, skatinančias aukštosios mokyklos konkurencingumą. ES parama leis įgyvendinti projektą pilna apimtimi ir leis užtikrinti aukštą projekto rezultatų kokybę. Be ES paramos projekto įgyvendinimas (sumažėjus valstybės biudžeto finansavimui) būtų neįmanomas.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų sistemos efektyvumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.1-ŠMM-04-K-02
Projekto kodas:VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-027
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto