Kogeneracinės elektrinės jėgainės nr. 2 nauja statyba AB „Achema“

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Achema"
Projekto pradžia: Fri May 01 00:00:00 GMT 2009         Projekto pabaiga: Wed Oct 30 00:00:00 GMT 2013
Bendra projekto vertė:
9 086 363,17 €
Projektui skirtas finansavimas:
4 338 251,95 €
Projektui išmokėta lėšų:
4 338 251,94 €
Iš jo ES dalis:
4 338 251,95 €
Iš jo ES dalis:
4 338 251,94 €

AB „Achema“ – didžiausia azoto trąšų ir chemijos pramonės produktų gamykla Baltijos šalyse. Pagrindinė įmonės produkcija - įvairių rūšių trąšos, tačiau taip pat gaminama elektra ir šiluma, reikalingi įmonės gamybiniams procesams. AB „Achema“ nusprendė plėsti turimus elektros ir šilumos gamybos pajėgumus, įvertinusi Lietuvos energetikos sektoriuje susiklosčiusią situaciją ir prognozuojamas tendencijas: 1. Bendras energijos kainų augimas pasaulyje, energijos mokesčiai – akcizai, aplinkos mokesčiai ir tolimesnės energijos kainų didėjimo tendencijos. 2. Ignalinos atominės elektrinės (AE) uždarymas 2009 m. - įvertinus planuojamus galios balansus sistemos maksimalių poreikių metu 2008 – 2009 m. laikotarpiu (kol dar veiks Ignalinos AE) Lietuvoje išliks nedidelis generuojančių elektros galių perteklius, tačiau 2010 m. galimas galios deficitas. Šiame kontekste tikslinga plėtoti termofikacines elektrines, kurios mažiausiomis sąnaudomis užtikrintų patikimą energijos tiekimą. AB „Achema“ nusprendė statyti naują, technologiškai pažangią, didelio efektyvumo (89,06 proc.) kogeneracinę elektrinę / jėgainę nr. 2 (technologija: dujų turbina su katilu – utilizatoriumi). Jėgainės kuras – gamtinės dujos. Projektuojama jėgainės elektros galia – 47 MWe, šiluminė galia – 66,4 MW. Kogeneracinės jėgainės (nr. 2) statybos projektą planuojama įgyvendinti Kauno apskrityje, Jonavos r., Ruklos sen., Jonalaukio km., AB „Achema“ teritorijoje. Šio projekto - jėgainės statybos, montavimo ir prijungimo prie energijos tiekimo tinklų - veikloms prašoma ES struktūrinės paramos (jėgainės įrenginiai bus įsigyti iš kitų finansavimo šaltinių, jiems paramos neprašoma). AB „Achema“ įgyvendinus numatytą projektą, bus pastatyta nauja kogeneracinė jėgainė ir prijungta prie atitinkamų energijos tiekimo tinklų. Nauja jėgainė leis sutaupyti beveik 22 proc. pirminės energijos, sumažinti teršalų išmetimą į atmosferą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Energijos gamybos efektyvumo didinimas
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-01-K-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-01-K-01-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Jonavos raj.