Alytaus RK katilinės modernizavimas, keičiant naudojamą kurą į biokurą

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB gamybinė-komercinė firma "Fonas"
Projekto pradžia: 2011-10-01         Projekto pabaiga: 2013-12-31
Bendra projekto vertė:
4 008 758,98 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 928 613,95 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 928 613,94 €
Iš jo ES dalis:
1 928 613,95 €
Iš jo ES dalis:
1 928 613,94 €

Projektas apima investicijas į katilinės Alytuje modernizavimą, pritaikant 38 MW galios katilą biokuro deginimui. Projektas bus įgyvendinamas UAB “Litesko” gamybinėje bazėje. Pareiškėjas katilinės teritorijoje įrengs esamam katilui biokurą deginančius degiklius. Biokuro paruošimui elektrinėje bus įdiegta didelio našumo biokuro priėmimo, perdirbimo, saugojimo ir padavimo į katilą sistema. Išeinančių iš katilo kietųjų dalelių surinkimui bus įdiegta moderni dūmų valymo sistema. Biokurui deginti pritaikytas katilas bus naudojamas visus metus pagrindiniams Alytaus vartotojų šilumos poreikiams tenkinti. Šiuo metu katilas yra pritaikytas naudoti gamtines dujas ir mazutą. Galimybė naudoti biokurą šilumos gamybai, leis šilumos gamybos ir tiekimo sistemai tapti mažiau priklausoma nuo importuojamo iškastinio kuro. Katilo modernizavimas padidins katilinės darbo patikimumą techninių sutrikimų atžvilgiu. Naudojant daugiau kuro rūšių, katilinei leis ne tik lanksčiai prisitaikyti prie galimų kuro rinkos pokyčių, bet taip pat, dėl pigesnio biokuro naudojimo bus galima užtikrinti šilumos tiekimą vartotojams su mažiausiomis galimomis sąnaudomis. Projektas prisidės prie paslaugų energijos vartotojams gerinimo, išlaikant kaip galima mažesnius šilumos gamybos tarifus. Atnaujinta gamybos infrastruktūra leis užtikrinti patikimą ir efektyvią šilumos gamybą su mažiausia įtaka supančiai aplinkai. Pareiškėjo investicijos prisidės prie didesnio ir platesnio atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo energijos gamybai ir taip mažinant šalies energetinę priklausomybę nuo importinio iškastinio kuro. Projektas tiesiogiai prisidės prie aplinkos teršimo mažinimo. Dėl planuojamos veiklos išaugs žaliavų bei paslaugų tiekėjų veiklos apimtys ir tai prisidės prie naujų darbo vietų kūrimo bei regioninių skirtumų sumažinimų.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-02-K-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-02-K-01-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus miesto