Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Klaipėdos rajone (Endriejave, Agluonėnuose)

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Klaipėdos rajono vandenys"
Projekto pradžia: 2011-02-22         Projekto pabaiga: 2014-11-10
Bendra projekto vertė:
808 920,3 €
Projektui skirtas finansavimas:
752 978,82 €
Projektui išmokėta lėšų:
747 721,8 €
Iš jo ES dalis:
673 717,89 €
Iš jo ES dalis:
669 014,23 €

Projekto tikslas-pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte numatoma pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius Endriejavo ir Agluonėnų gyvenvietėse. Įgyvendinus projektą ir pastačius naujus vandens gerinimo įrenginius, prisijungę prie centralizuotos vandentiekio sistemos gyventojai galės naudotis naujai pastatytų modernių vandens gerinimo įrenginių tiekiamu vandeniu, kuris atitiks ES direktyvos 98/83/EEB bei LR higienos normoje HN 24:2003 geriamojo vandens kokybei keliamus reikalavimus. Naujai pastatytų vandens gerinimo įrenginių geriamu vandeniu galės naudotis 1 290 gyventojų. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą savivaldybėms priskirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimo funkcijos. Centralizuotai tiekiamo geriamo vandens kokybės užtikrinimas Endriejave ir Agluonėnuose geriausiai užtikrintų savivaldybės funkcijų (prievolių) - aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu - vykdymą. Norint pagerinti tiekiamų paslaugų kokybę, tiekiamo vandens kokybę, pastatytų naujų vandens gerinimo įrenginių kokybiškas, higienos normas atitinkantis tiekiamas vanduo yra geriausias būdas išspręsti gyventojų problemas ir taip pagerinti jų gyvenimo sąlygas.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-3.1-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-3.1-AM-01-V-02-092
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.