Viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės pastatų ir energetinių sistemų modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė
Projekto pradžia: 2010-09-21         Projekto pabaiga: 2012-09-28
Bendra projekto vertė:
1 127 091,64 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 127 091,64 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 120 047,27 €
Iš jo ES dalis:
958 027,89 €
Iš jo ES dalis:
952 040,17 €

VšĮ Ukmergės ligoninė yra Ukmergės rajono savivaldybės viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Ligoninės pastatų kompleksą sudaro 8 korpusai. Dalis ligoninės pastato langų ir išorės durų yra nepakeista, per šias atitvaras patiriami dideli šilumos nuostoliai. Dėl neapšiltintų stogų ir išorės sienų taip pat patiriami dideli šilumos nuostoliai. Ligoninės pastato inžinerinės sistemos (šildymo, elektros tiekimo) yra techniškai ir morališkai pasenusios, neekonomiškos. Dėl pastato energetikos sistemų senumo, pastato šildymui sunaudojamas didelis energijos kiekis. Projekto tikslinės grupės - ligoninės pacientai ir darbuotojai. Projekto tikslas - didinti Ukmergės ligoninės energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą. Atlikus Ukmergės ligoninės pastatų energetinį auditą, buvo numatytos energijos taupymo priemonės.Iš pasiūlytų energijos taupymo priemonių pasirinktas trečias energijos taupymo ir renovacijos priemonių paketas. Projekto metu 20D1p ir 1D3p ligoninės korpusuose bus vykdomi šie darbai: keičiami langai ir lauko durys, šiltinamos sienos, keičiama stogų danga juos apšiltinant, atliekamas šildymo sistemos, šilumos punktų kapitalinis remontas, atliekamas apšvietimo ir elektros instaliacijos atnaujinimas. Įgyvendinus projektą, bus prailgintas pastato gyvavimo laikas, pagerės pastato patalpų mikroklimatas ir higienos sąlygos, bus užtikrintos kokybiškos pacientų aptarnavimo ir ligoninės darbuotojų darbo sąlygos.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-04-R-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-04-R-01-057
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Ukmergės raj.