Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas

Paramos priemonė
VP1-3.2-ŠMM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslų akademija
Projekto pradžia: 2011-04-01         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
1 498 915,47 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 498 915,47 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 498 759,84 €
Iš jo ES dalis:
1 274 031,82 €
Iš jo ES dalis:
1 273 899,55 €

Šiuo metu Lietuvoje nėra sukurtos mokslo populiarinimo visuomenėje sistemos, kuri motyvuotų šia veikla užsiimančias organizacijas ir asmenis, koordinuotų jų veiklą ir bendradarbiavimą. Šalyje organizuojami mokslo populiarinimo renginiai yra fragmentiški – dažniausiai jų vyksta tik Vilniuje ir Kaune. Tai nesudaro galimybių apie mokslo pasiekimus bei tendencijas sužinoti plačiajai visuomenei. Taip pat tai neskatina pačių mokslininkų vykdyti ir viešai skelbti apie savo atliekamus tyrimus, jų naujoviškumą ir galimą pritaikymą. Lietuvoje atliktuose tyrimuose (taip pat Mokslo populiarinimo poreikio analizės studijoje, 2007) atkreipiamas dėmesys į priežastis, lemiančias nepakankamą Lietuvos mokslo institucijų informacijos apie veiklą sklaidą visuomenei. Svarbiausiu trūkumu tyrime įvardytas komunikacijos įgūdžių stygius. Tyrimai parodė komunikacinį Lietuvos mokslo pasyvumą, nedidelius mokslo komunikacijos visuomenei gebėjimus. Pagrindinis projekto tikslas – populiarinti mokslą visuomenėje, skatinti tyrėjų ir visuomenės dialogą. Projekto metu rengiant mokslo festivalius, šventes, kuriant vaikams ir jaunimui skirtas mokslo populiarinimo programas bei audiovizualines priemones bus siekiama sukurti ir išbandyti mokslo bei technologijų populiarinimo visuomenėje sistemas. Taip pat bus ugdomi mokslininkų komunikacijos visuomenei įgūdžiai. Šios priemonės padės siekti pagrindinio „Tyrėjų karjeros programos“ tikslo – didinti tyrėjų skaičių ir mažinti tyrėjų amžiaus vidurkį Lietuvoje. Tikslinė projekto grupė – mokslininkai ir kiti tyrėjai, mokiniai, vaikai, pedagogai, 14–29 metų amžiaus jaunimas (įskaitant studentus).

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.2-ŠMM-02-V-02
Projekto kodas:VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto