VŠĮ Likėnų reabilitacijos ligoninės gydomojo korpuso renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Panevėžio ligoninė
Projekto pradžia: 2008-09-19         Projekto pabaiga: 2010-10-30
Bendra projekto vertė:
182 450,63 €
Projektui skirtas finansavimas:
182 450,63 €
Projektui išmokėta lėšų:
181 886,26 €
Iš jo ES dalis:
155 083,04 €
Iš jo ES dalis:
154 603,32 €

VŠĮ Likėnų reabilitacijos ligoninė – vienintelė tokio profilio gydymo įstaiga šiaurės Lietuvoje. Gydoma 2000 pacientų per metus. Ligoninė įsikūrusi šiuose pastatuose: Administraciniame, (statytas 1938 m., bendras plotas 293,09 kv. m), gydomajame (1938 m., 3111,41 kv. m), miegamajame korpusuose (1962 m., 1371,92 kv. m). Miegamasis korpusas neseniai sutvarkytas iš VIP lėšų. Kituose pastatuose remontas ar rekonstrukcija neatlikta nuo pat jų statybos pradžios. Šių pastatų išorinės atitvaros yra prastos būklės, atsiradę įtrūkimų, byra tinkas, per sienas ir langus skverbiasi drėgmė, šaltis. Stogo danga nesandari, iš kenksmingo žmonių sveikatai asbestcemenčio šiferio. Dėl šių priežasčių kasmet mažėja pastatų gyvavimo laikas. Sąnaudos šildymui didelės, tačiau temperatūra patalpose nepakankama, prastos pacientų gydymo ir personalo darbo sąlygos. Planuojami renovacijos darbai: gydomojo korpuso langų ir durų keitimas, stogo apšiltinimas. Investicijų dydis siekia 1076630 Lt. Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti VŠĮ Likėnų reabilitacijos ligoninės pastato energetinių resursų naudojimą. Apskaičiuota, kad atlikus planuojamus darbus, bus sutaupoma 27965 Lt kasmet. Šias lėšas bus galima panaudoti pacientų priežiūros ir personalo darbo sąlygų gerinimui, einamiesiems remontams ir t.t. Atsipirkimo laikas - 38 metai. Pastato energetinių resursų taupymo paketo įdiegimas yra būtinas, nes tiesiogiai veikia pacientų ir personalo sveikatą ir darbo sąlygas. Atlikus pastato renovaciją: sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui, pagerės darbo sąlygos, sumažės sergamumas, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai, pagerės pacientų priežiūros kokybė. Ligoninė didžiąją dalį biudžeto lėšų išleidžia darbuotojų atlyginimams bei mokesčiams, komunaliniams mokesčiams, todėl nėra pajėgi įgyvendinti projektą be ES paramos. Projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, patvirtintą LR ūkio ministro 2008 07 18 įsakymu Nr. 4-328.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-01-013
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Biržų raj.