Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra I etapas. Rimkų stoties kelyno rekonstrukcija.

Paramos priemonė
VP2-5.2-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
Projekto pradžia: 2011-03-02         Projekto pabaiga: 2014-05-12
Bendra projekto vertė:
11 066 184,84 €
Projektui skirtas finansavimas:
9 406 257,11 €
Projektui išmokėta lėšų:
8 499 975,75 €
Iš jo ES dalis:
9 406 257,11 €
Iš jo ES dalis:
8 499 975,75 €

Parengus galimybių studiją, pastebėta, jog visų pirma krovininiam transportui nebeužtenka esamų kelių bei infrastruktūros pajėgumų. Todėl būtina rekonstruoti stoties lyginį iešmyną ir pailginti reikalingus stoties kelius iki 1050 m naudingo ilgio. Visiems šiems darbams atlikti buvo parengtas Rimkų stoties rekonstrukcijos techninis projektas. Šiuo metu AB „Lietuvos geležinkeliai“ krovininiam transportui nebeužtenka esamų kelių bei infrastruktūros pajėgumų, esami keliai yra fiziškai seni ir nusidevėję. Neužtikrinamas reikalaujamas traukinių eismo saugumo lygis. Parengus ir įgyvendinus projektą visų pirma bus pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam transportui, susisiekimas Klaipėdos mieste, ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas Rimkų stoties kelyne, tuo bus sumažintas neigiamas eismo įvykių poveikis aplinkai. Taip pat numatoma atlikti galimybių studijos „Techninė pagalba Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtrai“ tikslinimą. Projektas atitinka ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692 punktą 58.12 ir priedo 25 punkto nuostatas bei Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai“ projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-285 punkto Nr. 5 nuostatas. Taip pat, kaip nurodyta Ekonomikos augimo veiksmų programos priede, reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, projektui netaikomi.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste
Kvietimo numeris:VP2-5.2-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.2-SM-01-V-01-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto