Jungtinio laipsnio Tarptautinio verslo studijų programos tarptautiškumo didinimas ir įgyvendinimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija
Projekto pradžia: 2012-09-01         Projekto pabaiga: 2015-08-10
Bendra projekto vertė:
267 269,46 €
Projektui skirtas finansavimas:
245 887,69 €
Projektui išmokėta lėšų:
178 722,08 €
Iš jo ES dalis:
227 179,04 €
Iš jo ES dalis:
165 123,8 €

Jungtinės studijų programos yra vienas iš Lietuvos aukštojo mokslo tartptautiškumo didinimo prioritetų. Tačiau Lietuvoje yra registruotos tik 6 jungtinės studijų programos (2010 spalis). Viena jų vykdoma Socialinių mokslų kolegijoje (toliau SMK) –Jungtinė Tarptautinio verslo studijų programa (nuo 2009 m.). Iki šiol tai yra vienintelė jungtinė I –osios pakopos studijų programa Lietuvoje. Remiantis atliktais tyrimais (Joiman, 2009) įgyvendindamos jungtines studijų programas aukštosios mokyklos susiduria su šiomis problemomis: stojantieji mažai žino apie jungtines programas ir jų teikiamas galimybes, yra abejojama diplomo patikimumu; taip pat kyla studentų ir dėstytojų mobilumo finansavimo problemų. Todėl šiuo projektu bus stiprinama SMK įgyvendinama jungtinė studijų programa: didinamas studentų skaičius; didinamas studentų ir dėstytojų mobilumas finansuojant praktikas ir stažuotes; stiprinami ryšiai su aukštosiomis mokyklos partnerėmis ir ieškoma naujų bendradarbiavimo galimybių. Projektu siekiama didinti jungtinių studijų programų patrauklumą tarp Lietuvos ir užsienio stojančiųjų. Dalies studijų kainos finansavimas padės pritraukti daugiau stojančiųjų ir didinti programos žinomumą. Dėstytojų mobilumo organizavimas padės sustiprinti programos turinio kokybę ir užtikrins tarptautiškumą ir plėtros galimybes ateityje (pvz., rengiant naujas jungtines studijų programas). Studentų vadovų ir mentorių rengimas padės formuotis gerajai tarptautinių studentų bendravimo ir bendradarbiavimo praktikai, padės pritraukti naujų tarptautinių studentų bei užtikrinti sėkmingą užsienio ir Lietuvos studentų adaptaciją studijų procese.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-059
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto