Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Jakuose, Sudmantuose, Doviluose, Garžduose, Purmaliuose, Kalotėje, Ginduliuose, Klaipėdoje)

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"
Projekto pradžia: 2011-09-22         Projekto pabaiga: 2014-10-28
Bendra projekto vertė:
9 840 562,34 €
Projektui skirtas finansavimas:
9 309 360,85 €
Projektui išmokėta lėšų:
9 309 360,85 €
Iš jo ES dalis:
8 329 428,15 €
Iš jo ES dalis:
8 329 428,15 €

Projekto tikslas- užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų plėtrą ir prieinamumą vartotojams Klaipėdos mieste (II Melnragėje, Paupio gyvenvietėse) ir Klaipėdos rajone (Jakuose, Sudmantuose, Ginduliuose, Gargžduose (Saulažolių k.), Doviluose, Purmaliuose, Kalotėje). Baigus įgyvendinti 2 projektus, susijusius su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūra, viešai vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos bus prieinamos 94,1 proc. gyventojų, kuriuos aptarnauja AB "Klaipėdos vanduo". Kadangi dalis gyventojų neturi galimybės prisijungti prie viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, vartoja vandenį, kuris neatitinka higienos reikalavimų, bei daliai gyventojų negali užtikrinti tinkamo nuotekų išvalymo. Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategiją - viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti 95 % visų LR gyventojų. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą savivaldybėms priskirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimo funkcijos. Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrintų savivaldybės funkcijų (prievolių) - aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu - vykdymą. Kadangi Klaipėdos miesto teritorija ir Klaipėdos rajono gyvenvietės, kurios yra šalia Klaipėdos miesto, yra tankiai apgyvendintos sanitariniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais, centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų problemas ir taip pagerinti jų gyvenimo sąlygas.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-3.1-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-3.1-AM-01-V-02-094
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.