"Lietuvos muzikos ir teatro akademijos infrastruktūros, skirtos studijoms, modernizavimas"

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Projekto pradžia: 2011-09-01         Projekto pabaiga: 2015-07-31
Bendra projekto vertė:
2 693 814,3 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 559 123,58 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 532 403 €
Iš jo ES dalis:
2 289 742,15 €
Iš jo ES dalis:
2 265 834,26 €

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) - daugiau nei 75 m. patirtį turintis universitetas, teikiantis studijų paslaugas Lietuvos, užsienio studentams pagal Muzikos, Teatro ir kino, Meno studijų kryptis. LMTA pasižymi itin aukštos kvalifikacijos pedagoginiu personalu, kuris žinių lygiu, patirtimi prilygsta garsiausiems ES universitetams. Įgyvendinus projektą, LMTA atnaujins pagrindinę dalį pasenusios ir nusidėvėjusios studijų įrangos bei patalpas, įdiegs modernias IT ir tokiu būdu adekvačiai išnaudos savo ilgametę patirtį, puikius veiklos rodiklius bei žmoniškuosius išteklius keliant studijų kokybę ir prieinamumą. Taip pat pagerės studijų ir darbo sąlygos, kas leis LMTA išlaikyti stabilų studentų skaičių bei didinti LMTA studijų tarptautiškumą. LMTA pagrindinės studijų įrangos ir patalpų atnaujinimas, modernių IT diegimas ne tik pagerins 865 Akademijos studentų paruošimo kokybę, leis 360 dirbantiems joje dėstytojams efektyviau išnaudoti žinių potencialą, bet ir suteiks galimybę įgyvendinti LMTA pasirašytus bendradarbiavimo susitarimus su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis meno mokyklomis keičiantis moksline patirtimi, naudoti įrangą kelių aukštųjų mokyklų studijų programoms vykdyti bei užtikrinti menų studijų srities plėtrą visose trejose studijų pakopose.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Universitetų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-18-V-02
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-010
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto