Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinės mokyklos pastatų rekonstravimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2008-03-14         Projekto pabaiga: 2012-07-30
Bendra projekto vertė:
279 251,62 €
Projektui skirtas finansavimas:
279 251,62 €
Projektui išmokėta lėšų:
279 251,61 €
Iš jo ES dalis:
237 363,89 €
Iš jo ES dalis:
237 363,89 €

Projektu "Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinės mokyklos pastatų rekonstravimas" siekiama energijos vartojimo efektyvumo didinimo. Modernizavus pastatų energetinį ūkį, bus galima optimizuoti energijos sunaudojimą. Apšiltinus išorines pastatų sienas, stogus ir kitas atitvaras, modernizavus šildymo ir kitas inžinerines sistemas, sumažės pastatų šiluminio laidumo koeficientas ir patalpų šildymui bus suvartojama mažiau šiluminės energijos. Vartotojams vartojant mažiau šilumos, tai yra efektyviau naudojant energiją, gamintojas sunaudos mažiau gamtinių išteklių. Priekulės Ievos Simonaitytės mokykla, įgyvendinusi projektą, sumažins energijos suvartojimą, tuo pačiu sumažins ir išlaidas šiluminei energijai ir sutaupys lėšas, kurias galės skirti teikiamų paslaugų kokybės gerinimui. Atlikus mokyklos pastatų energetinį auditą nustatyta, kad esama Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinės mokyklos pastatų ir inžinerinės įrangos būklė netenkina galiojančių STR bei higienos normų dabartinių reikalavimų. Dalis patalpų ir sanitarinių mazgų yra suremontuoti, tačiau apie 70 proc. patalpų yra remontuotinos būklės. Vertinant 2006 ir 2007 m. išlaidas komunalinėms paslaugoms, akivaizdžiai matome, jog po pastato langų ir lauko durų renovacijos sumažėjo ir suvartojamas šilumos kiekis. Didelis šilumos energijos suvartojimas išlieka nerenovavus kitų atitvarų (sienos, grindys, stogas). Nepatenkinama inžinerinių sistemų būklė (šilumos reguliavimo, paskirstymo galimybės menkos, vamzdynų ir jų izoliacijos būklė prasta).

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-01-018
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.