„Transeuropinio tinklo kelio E28 (Vilnius-Prienai-Marijampolė) rekonstrukcija. Dangos stiprinimas“

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Projekto pradžia: 2011-05-25         Projekto pabaiga: 2012-05-31
Bendra projekto vertė:
6 586 834,74 €
Projektui skirtas finansavimas:
5 343 489,34 €
Projektui išmokėta lėšų:
4 920 079,19 €
Iš jo ES dalis:
5 343 489,34 €
Iš jo ES dalis:
4 920 079,19 €

Kelias E28 Vilnius-Prienai-Marijampolė yra viena iš pagrindinių jungčių tarp pietinės Lietuvos dalies ir sostinės Vilniaus. Šalia kelio yra mėgstamos turistų bei poilsiautojų vietos, kurios yra Birštono bei Trakų miestuose ir jų apylinkėse. Šiuo keliu vyksta tarptautiniai transporto srautai į Lenkiją bei kitas ES šalis taip pat iš Maskvos, Minsko į Kaliningrado sritį. Numatyto rekonstruoti kelio ruožo dangos bei esančio tilto per Verknės upę būklė neatitinka dabartinių reikalavimų. Sankryžoje 79.57 km nuolat įvyksta įskaitiniai eismo įvykiai, todėl numatyta ją rekonstruoti į žiedinę sankryžą, taip pagerinant eismo saugumo situaciją. Transeuropinių TEN-T kelių tinklo plėtros poreikis yra akcentuotas ne tik Europos, bet ir mūsų šalies dokumentuose: Lietuvos transporto ir tranzito plėtros strategijoje (2002), Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje, 2002–2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programoje. Projektas atitinka „Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.692, nuostatas: formuoti kelių transporto saugaus eismo sistemą, stiprinti eismo dalyvių saugumo prevenciją, gerinti eismo reguliavimo sąlygas, modernizuoti kelių infrastruktūrą (gerinti jos geometriją ir tobulinti dangą), griežtinti kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolę, tobulinti magistralinių kelių techninius parametrus iki šalies ir tarptautiniu požiūriu suderinto lygio, įgyvendinti eismo saugumo ir aplinkosaugos priemones bei plėtoti dviračių ir pėsčiųjų takų tinklą miestuose, gyvenvietėse ir užmiesčio keliuose. Projektas atitinka Europos Bendrijų konkurencijos politikos nuostatas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas
Kvietimo numeris:VP2-5.1-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.1-SM-01-V-01-013
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Prienų raj.