VGTU Transporto inžinerijos fakulteto mokomojo korpuso Plytinės g. 27 renovavimas pagerinant jo energetines charakteristikas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2008-10-28         Projekto pabaiga: 2010-08-31
Bendra projekto vertė:
314 195,73 €
Projektui skirtas finansavimas:
314 195,73 €
Projektui išmokėta lėšų:
153 476,9 €
Iš jo ES dalis:
267 066,37 €
Iš jo ES dalis:
130 455,36 €

Projekto įgyvendinimo esmė atsiskleidžia per juo numatomas spręsti problemas. Pagrindinės problemos, kurioms spręsti numatytas projektas yra: 1) prasta Transporto inžinerijos fakulteto mokomojo korpuso išorinių atitvarų (fasado, stogo) šilumos ir hidroizoliacinė būklė; 2) pasenusi minėto pastato šildymo sistema. Šios problemos neleidžia taupiai naudoti šilumos energijos, pastato šildymui sunaudojamos energijos sąnaudos siekia 151,15 kWh/m² ir ženkliai viršija analogiškos paskirties VGTU pastatų šildymo sąnaudų vidurkį. Blogos studijų ir darbo sąlygos verčia naudoti elektrinius šildytuvus šaltuoju metų laiku ir kondicionierius šiltuoju, kurių naudojimas padidina bendrąsias energetines pastato eksploatacijos sąnaudas. Atsižvelgiant į problemas, projektu siekiama: renovuoti VGTU TIF mokomąjį korpusą pagerinant jo energetines charakteristikas, taip užtikrinant taupų ir efektyvų energijos vartojimą pastato šildymui ir sukuriant geresnes darbo ir studijų sąlygas VGTU bendruomenei. Projekte numatytos šios veiklos: 1) stogo šiltinimas ir dangos pakeitimas; 2) fasado šiltinimas; 3) pastato šildymo sistemos pakeitimas. Renovuojant stogą numatomas stogo šiltinimas termoizoliacine medžiaga 18 cm, naujų nuolydžių formavimas, 2 lydomosios dangos sluoksniai, alsuoklių ir ventiliacijos kaminų tvarkymas. Sienų šiltinimui numatoma naudoti 14-16 cm termoizoliacinės medžiagos sluoksnį, armavimo tinklelį ir dekoratyvinį tinką, po šiltinimo darbų numatomas nuogrindos atstatymas naudojant esamas šaligatvio plyteles. Keičiant šildymo sistemą naujus vamzdynus numatoma kloti senų vietose, šildymo prietaisai - šoninio pajungimo plieniniai radiatoriai. Šilumos reguliavimui numatomi termostatiniai ventiliai su termostatinėmis galvutėmis, radiatorių balansavimui - balansiniai ventiliai. Projekto nauda teks VGTU kaip institucijai - dėl mažesnių pastato eksploatavimo sąnaudų (planuojamas energijos sutaupymas 218 MWh) - bei VGTU TIF bendruomenei - dėl pagerėjusių studijų ir darbo sąlygų.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-01
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-01-026
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto