Tarptautinio Palangos oro uosto šiaurinis orlaivių riedėjimo takas su peronu-projektavimas

Paramos priemonė
VP2-5.3-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
Projekto pradžia: 2011-07-07         Projekto pabaiga: 2012-08-30
Bendra projekto vertė:
38 986,21 €
Projektui skirtas finansavimas:
38 986,21 €
Projektui išmokėta lėšų:
34 352,29 €
Iš jo ES dalis:
33 138,28 €
Iš jo ES dalis:
29 199,45 €

Remiantis nacionalinės transporto plėtros programa (1), Palangos oro uostą numatoma vystyti siekiant plėtoti turizmą ir verslą regione, sukuriant tarptautinio standarto keleivių aptarnavimo infrastruktūrą. Vadovaujantis Palangos oro uosto strateginio veiklos plano tikslu, t.y. „pasiekti aukščiausią skrydžių saugos ir aviacijos saugumo lygį, keleiviams oro uoste sudarant patogias ir saugias sąlygas“, yra numatyta suprojektuoti ir pastatyti antrą orlaivių riedėjimo taką su peronu šiaurinėje aerodromo dalyje. Šiuo metu Palangos oro uosto kilimo ir tūpimo takas yra aprūpintas vienu riedėjimo taku, įrengtu ties kilimo ir tūpimo tako viduriu. Tokia orlaivių stovėjimo aikštelių sujungimo su kilimo ir tūpimo taku schema nėra praktiška vertinant tiek ekonominiais, tiek ir aplinkosauginiais aspektais. Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarinu Nr.692, nuostatas. Įgyvendinant projektą, numatoma parengti techninį projektą šiaurinio orlaivių riedėjimo tako su peronu statybai, ko pasekoje bus sudarytos sąlygos atlikti šiaurinio orlaivių riedėjimo tako su peronu statybos darbus. Palangos oro uosto šiaurinėje teritorijos dalyje yra numatyta įrengti bendrosios aviacijos bazę. Tai sudarys sąlygas tolimesniam transporto infrastruktūros plėtojimui Vakarų Lietuvos regione skatinant šio regiono socialinę ir ekonominę raidą. Projektas „ Tarptautinio Palangos oro uosto šiaurinis orlaivių riedėjimo takas su peronu- projektavimas“ nėra finansuojamas iš bet kokio kito ES šaltinio.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas
Kvietimo numeris:VP2-5.3-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.3-SM-01-V-01-016
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Palangos miesto