Pasirengimas Ventės rago ornitologinės stoties rekonstrukcijai

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus
Projekto pradžia: 2011-02-07         Projekto pabaiga: 2013-09-30
Bendra projekto vertė:
173 462,65 €
Projektui skirtas finansavimas:
173 462,65 €
Projektui išmokėta lėšų:
173 462,65 €
Iš jo ES dalis:
147 443,25 €
Iš jo ES dalis:
147 443,25 €

Ventės ornitologinė stotis yra Ventės rage, kuris yra vienas didžiausių paukščių koncentracijos taškų Baltosios - Baltijos jūrų migraciniame kelyje. Kai kada per Ventės ragą praskrenda iki 300 tūkst. sparnuočių per parą. Didžiausią grėsmę šiai ir kitoms biologinėms įvairovėms šiuo metu kelia besikeičiančios ūkininkavimo tradicijos, pramonės, infrastruktūros ir kitų sektorių plėtra, kraštovaizdį darko apleisti statiniai ir kiti objektai. Taip pat yra silpnai išvystyta pažintinio turizmo ir ekologinio švietimo infrastruktūra, kuri labai riboja informacijos apie saugomas vertybes prieinamumą visuomenei. Efektyviausias būdas šioms problemoms spręsti - toliau vystyti saugomų teritorijų sistemą, teritorijas išplečiant iki 17 % (1 108 400 ha) visos šalies teritorijos. Šiuo metu saugomų teritorijų plotas sudaro 15,6 % (1 020 060 ha) šalies teritorijos - tai yra mažiau nei numatyta Nacionalinėje darnaus vystymo strategijoje ir mažiau, norint spręsti esamas problemas. Šis projektas yra skirtas parengti techninį projektą, kuriame numatyti darbai apims Ventės rago ornitologinės stoties lankytojų centro rekonstrukciją, ekspozicijos įrengimą bei aplinkos pritaikymą lankymui. Įgyvendinus numatytus uždavinius - atlikus projektavimo darbus, parengus techninį projektą - bus gautas statybą leidžiantis dokumentas. Tai leis sumažinti šiuo metu esantį techninių projektų, skirtų saugomų teritorijų tvarkymui trūkumą. Techniniame projekte numatyti uždaviniai prisidės prie vizualinės informacinės sistemos natūroje sukūrimo, lankytojų centrų įrengimo, pritaikymo lankymui nežalojant kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, paveldo ir kitų lankomų objektų ir jų aplinkos.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-02-V-01
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-02-V-01-011
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šilutės raj.