Žiniomis grįsto verslumo skatinimas "InoStartas"

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos pramonininkų konfederacija
Projekto pradžia: 2012-02-01         Projekto pabaiga: 2014-08-01
Bendra projekto vertė:
819 684,89 €
Projektui skirtas finansavimas:
754 110,1 €
Projektui išmokėta lėšų:
705 533,32 €
Iš jo ES dalis:
691 386,18 €
Iš jo ES dalis:
646 849,82 €

Inovacijos – žinių generavimas ir panaudojimas – formuoja valstybės klestėjimo pagrindą bei užtikrina socialinę gerovę. Žiniomis grįstas verslas – tai ta sritis, kurioje žinių pagrindu kuriama didžiausia pridėtinė vertė ir ekonominė nauda. Žinių panaudojimas versle, esant spartiems ekonominiams, technologiniams, socialiniams pokyčiams, reikalauja specifinių gebėjimų (žinių, įgūdžių, motyvacijos), įgalinančių efektyviai veikti technologinio neapibrėžtumo bei padidintos rizikos sąlygomis. Mokslas ir techninės studijos generuoja potencialą turinčias žinias, tačiau jų nešėjai (studentai ir dėstytojai) turi nepakankamus verslumo gebėjimus.Tik suderinus verslumu pagrįstą mąstymą ir mokslo bei techninėse studijose įgytus gebėjimus studentams ir dėstytojams gali būti suteikta galimybė geriau komercializuoti savo idėjas ir naujas technologijas. Savo ruožtu, verslumo įgūdžiai įgyjami ne formalaus ugdymo procese, bet visų pirma per darbo patirtį ir praktiką, keičiant mąstymo būdą ir požiūrį. Visa tai apsprendė projekto tikslą – stiprinti studentų verslumo ir praktinius įgūdžius žiniomis grįsto verslo plėtojimo srityje, panaudojant verslo ir inovacijų paramos paslaugų sistemos organizacijų sinergiją. Siekiant tikslo, žiniomis grįsto verslumo skatinimo priemonės bus realizuojamos remiantis praktinio pažinimo ir praktinės veiklos modeliavimo principais, integruojant pareiškėjo ir partnerių ilgametę patirtį žinių generavimo, žinių perdavimo, inovatyvaus verslo skatinimo, teikiant inovacijų paramos paslaugas, srityse. Praktinio pažinimo akcentas – interaktyvaus pobūdžio seminarai/pratybos, simuliacinės ir pažintinės taikomojo pobūdžio praktikos inovacijų paramos organizacijose ir įmonėse, patariamojo ir nuolatinio ugdomojo pobūdžio konsultacijos (mentoriavimas) – įgalins suformuoti ir sustiprinti praktinio verslumo kompetencijas ir įgūdžius realizuojat trijose verslumo partnerystės dimensijose: darbuotojas – darbdavys; žinių kūrėjas – žinių perėmėjas; vadovas – pavaldinys.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-03
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto