Potvynių grėsmės žemėlapių ir potvynių rizikos žemėlapių Lietuvos Respublikos teritorijai parengimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Projekto pradžia: 2009-06-09         Projekto pabaiga: 2015-06-30
Bendra projekto vertė:
1 716 516,99 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 716 516,99 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 716 516,98 €
Iš jo ES dalis:
1 459 039,44 €
Iš jo ES dalis:
1 459 039,43 €

Šiuo projektu siekiama įgyvendinti Europos parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (toliau-Potvynių direktyva) III ir V skyriuje numatytas veiklas, t.y. parengti potvynių grėsmės žemėlapius ir potvynių rizikos žemėlapius bei sudaryti galimybes visuomenei susipažinti su parengtais potvynių grėsmės žemėlapiais, potvynių rizikos žemėlapiais. Šis projektas skirtas parengti ataskaitą, kurią sudarys Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonų potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapiai, galimų neigiamų pasekmių gyventojams, ekonominei veiklai, įrenginiams ir kultūros paveldo objektams įvertinimas. Projekto metu parengti žemėlapiai bus viešinami internete ir prieinami visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, planuojantiems ūkinę veiklą teritorijose, kuriose potvyniai gali sukelti grėsmę. Šiuo projektu siekiama stiprinti potvynių prevencijos institucijų pajėgumus. Buvo nustatyta, kad potvyniai sukelia riziką daugiau nei 5 proc. (351 tūkst. ha) Lietuvos Respublikos teritorijos, iš kurios 193 tūkst. ha sudaro žemės ūkio naudmenos, 97 tūkst. ha miškai, 28 tūkst. ha urbanizuotos teritorijos. Neturėdama sukurtos sistemos, kuri apimtų potvynių prognozavimą, užliejamų teritorijų nustatymą bei reikalingos infrastruktūros informacijai apie potvynius paskelbti, Lietuva nevykdytų savo įsipareigojimų, nurodytų Potvynių direktyvoje. Šio projekto rezultatai svarbūs ne tik atsakingoms Lietuvos institucijoms, bet ir galimų potvynių zonoje gyvenantiems žmonėms.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-01-V-02-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto