„MOkomės Kurti Aukštųjų Technologijų verslą (MOKAT)“

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Asociacija "INFOBALT"
Projekto pradžia: 2011-05-12         Projekto pabaiga: 2014-05-09
Bendra projekto vertė:
794 134,04 €
Projektui skirtas finansavimas:
730 603,28 €
Projektui išmokėta lėšų:
728 221,41 €
Iš jo ES dalis:
675 013,93 €
Iš jo ES dalis:
672 813,26 €

Aasociacija „INFOBALT“, atstovaujanti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektorių, kartu su aukštosiomis mokyklomis, VšĮ "Visorių informacinių technologijų parkas" ir verslo įmonėmis įgyvendins studentų verslumo neformalaus ugdymo modelį, paremtą verslumo ugdymo modeliu DEMOLA, šiuo metu veikiančiu Suomijoje ir Švedijoje, ir eksperimentinės ekonomikos verslo imitaciniu modeliu. Modelio įgyvendinimo tikslas - stiprinti studentų verslumą ir praktinius įgūdžius Lietuvos IRT sektoriuje skirtingo sektorinio profilio verslo įmonėse. Įgyvendinant modelį bus ugdomos ne mažiau kaip trijų studijų sričių (fizinių, socialinių ir technologinių mokslų) studentų verslumo kompetencijos. Modelio įgyvendinimo tikslinės grupės yra I ir II studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, mentoriai. Projekto metu bus apmokyta 100 studentų ir 14 dėstytojų. Modelis sudarys galimybę ne tik studentams, bet ir dėstytojams įgyti praktinio žinių taikymo patirties. Studentų parengtų verslo planų pagrindu bus išvystytos ne mažiau kaip 2 verslo idėjos. Bus vykdoma projekto rezultatų sklaida - įgyvendinamas valorizacijos planas. Bus suorganizuota projekto rezultatų sklaidos konferencija, sukurta ir palaikoma projekto informacinė sistema. Dėstytojai ir studentai per mažai dalyvauja verslui būdingoje veikloje, todėl rengiant specialistus per mažai skiriama dėmesio gebėjimams pritaikyti žinias praktikoje, žemas jaunimo verslumo lygis, parengti specialistai neatitinka verslo poreikių. Modelio įgyvendinimas, pasinaudojant užsienio šalių „gerąja patirtimi“, sudarys sąlygas aukštosiose mokyklose parengti verslo poreikius atitinkančios kvalifikacijos specialistus, paskatins studentų verslumą. Be ES paramos šio projekto asociacija įgyvendinti negalėtų, nes neturi pakankamai lėšų.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-03
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-016
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto