„Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų verslumo gebėjimo ugdymas įgyvendinant tarptautinį studentų neformalaus verslumo ugdymo modelį”

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Visuomeninė organizacija Alytaus krašto verslininkų asociacija
Projekto pradžia: 2011-11-14         Projekto pabaiga: 2014-04-15
Bendra projekto vertė:
701 735,69 €
Projektui skirtas finansavimas:
617 791,07 €
Projektui išmokėta lėšų:
489 235,37 €
Iš jo ES dalis:
596 475,34 €
Iš jo ES dalis:
472 355,18 €

Siekiant skatinti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų verslumą, šiame projekte bus įgyvendinamas Studentų inovatyvaus verslumo ugdymo modelis, kuris yra pagrįstas adaptuotu tarptautiniu studentų verslumo ugdymo modeliu „Spark of Enterprise“(liet. „Verslumo kibirkštis“) (detalesnė informacija apie neformalų studentų verslumo įgūdžių modelį pateikta paraiškos priede). Projekto dalyvių – studentų (300) ir dėstytojų (40) – praktinis verslumo ugdymas bus vykdomas 3 srautais. Kiekviename sraute po 110 projekto dalyvių suskirstytų į 5 grupes po 22 dalyvius. Kiekvienam srautui numatytų praktinių mokymų trukmė - 6 mėn. Planuojama veiklos trukmė – 18 mėn. Kiekvieno iš srautų ugdymas bus vykdomas šiais etapais: • 1 mėnuo – projekto dalyvių atranka; • 6 mėnesių laikotarpyje vykdomas praktinis dalyvių verslumo ugdymas • 3 mėnesių laikotarpyje vykdomas praktinis dalyvių verslumo ugdymas įmonėse • 1 mėnuo – verslo idėjų konkurso organizavimas; • 1 mėnuo – studijų vizitų (5-7 dienų trukmės) organizavimas į užsienio šalies verslo įmones. Šiame projekte numatytos tokios tikslinės grupės: 1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno technologijos universiteto, Vilniaus kolegijos, Šiaulių valstybinės kolegijos, Panevėžio kolegijos I ir II pakopos studentai technologinių, fizinių, biomedicinos, humanitarinių ir socialinių sričių – 300 studentų, iš jų biomedicinos, fizinių ar technologinių mokslų studentų bendrame apmokytų studentų skaičiuje sudarys ne mažiau kaip 50 proc. 2. Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno technologijos universiteto, Vilniaus kolegijos, Šiaulių valstybinės kolegijos, Šiaulių universiteto, Panevėžio kolegijos technologinių, fizinių, biomedicinos, humanitarinių ir socialinių sričių dėstytojai – 80 dėstytojų.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-03
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-024
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto