ATVERK - Ateities verslo komanda

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija "Linpra"
Projekto pradžia: 2011-11-09         Projekto pabaiga: 2013-11-09
Bendra projekto vertė:
758 870,19 €
Projektui skirtas finansavimas:
698 160,58 €
Projektui išmokėta lėšų:
695 710,73 €
Iš jo ES dalis:
645 039,66 €
Iš jo ES dalis:
642 776,23 €

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA, vienydama mechatronikos, elektrotechnikos, elektronikos ir pan. gamybos įmones bei susijusias mokslo ir mokymo institucijas, sistemingai siekia didinti šio sektoriaus konkurencingumą ir internacionalizavimą. Siekiant pramonės ilgalaikio konkurencingumo būtina, kad mokslo institucijos, jų dėstytojai ir studentai glaudžiau bendradarbiautų su įmonėmis, plečiant studentų galimybes spręsti įmonių problemas, ugdant komandinį verslumą, suteikiant dėstytojams šio verslumo lavinimo įgūdžių realiomis verslo sąlygomis. Tai ir numato LINPROS parengtas verslumo ugdymo modelis ATVERK, kurio rėmuose bus atliekami neformalūs mokymai universitetų ir kolegijų studentams bei dėstytojams, kurių metu jie ne tik įgis teorinių žinių, bet ir realiai kurs produktų prototipus Verslo ir techninės kūrybos centruose (VTKC), konkuruos tarpusavyje Idėjų mugėje, dalyvaus imitaciniuose žaidimuose, stažuosis "Demola" studentų verslumo ugdymo centre Suomijoje. Modelio "ATVERK" prototipas yra suomiška "Demola" verslumo ugdymo platforma, kurios atstovai davė sutikimą asociacijai LINPRA panaudoti šią koncepciją. Projekto metu įgyvendinant ATVERK modelį bus organizuoti 5 VTKC, kuriuose studentus konsultuos ir jiems vadovaus įmonių deleguoti 22 mentoriai, kuriuos apmokys verslumo ugdymo ekspertai iš užsienio. Projekte numatyta apmokyti 400 studentų ir 44 dėstytojus, o 180 studentų Verslo ir techninės kūrybos centruose realiai kurs savo pasiūlytų produktų prototipus bei jų verslo planus. Lietuvoje jau faktiškai veikia kelių tokios paskirties centrų prototipai, išlaikomi įmonių lėšomis, todėl ši patirtis leidžia planuoti centrų veiklos tęstinumą projektui pasibaigus. Projektas, kurio trukmė 24 mėn., apims 2 studentų verslumo neformalaus ugdymo veiklų ciklus. Projekto biudžetas - apie 2.7 mln. Lt. Be asociacijos LINPRA, projekte dalyvauja 6 partneriai - aukštosios mokyklos ir 5 aukštųjų bei vidutiniškai aukštųjų technologijų įmonės.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-03
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-028
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto