Saulėtekio verslumo mokykla AdVenture

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas
Projekto pradžia: 2011-11-08         Projekto pabaiga: 2013-11-08
Bendra projekto vertė:
657 594,42 €
Projektui skirtas finansavimas:
604 986,86 €
Projektui išmokėta lėšų:
577 115,14 €
Iš jo ES dalis:
558 955,25 €
Iš jo ES dalis:
533 204,2 €

Projekto "Saulėtekio verslumo mokykla adVenture" tikslas - skatinti naujų įmonių kūrimąsi Lietuvoje stiprinant ir ugdant studentų verslumo gebėjimus. Pagrindiniai verslumo tyrimai ES rodo, jog Lietuvos žmonių, norinčių būti verslininkais, procentas nukrito nuo 58% 2007 m. iki 47% 2009 m., o norinčių būti samdomais darbuotojais išaugo nuo 30% net iki 43%. Tyrimas kartu atskleidžia neigiamą požiūrį į verslininkus bei menką verslumo patirtį. Atsižvelgiant į tokią situaciją, būtina suteikti praktinio verslumo pradmenis jaunimui, t.y. aukštųjų mokyklų studentams, taip užtikrinant, kad verslo kūrimas būtų suvokiamas kaip dar viena galimos karjeros alternatyva. Aukštosios mokyklos šiuo metu neturi neformalių praktinius verslumo gebėjimus ugdančių programų, tad šis projektas sprendžia pagrindinę tikslinės grupės problemą - aukštos kokybės sėkminga užsienio patirtimi paremtų praktinius verslumo gebėjimus ugdančių neformalaus švietimo programų trūkumą. Projekto tikslinė grupė – pirmosios ir antrosios pakopos Saulėtekio slėnio mokslo institucijų bei kitų aukštojo mokslo institucijų (kolegijų) studentai bei jų dėstytojai. Tikslinės grupės poreikiai atliepiami projekto metu: praktinių verslumo gebėjimų trūkumas, realių Lietuvos kontekstą iliustruojančių mokomųjų atvejų analizių trūkumas, galimybių įgyvendinti savo idėjas kartu su mentorių (savo srities profesionalų) pagalba trūkumas, galimybių dalyvauti užsienio patirtimi paremtuose mokymuose trūkumas. Projektas remiasi sėkmingu Imperial College London (ICL) verslumo ugdymo modeliu ir įgyvendina aktyvų požiūrį į verslumo ugdymą, t.y. patyriminį mokymąsi, kurio metu studentai sprendžia realias verslo kūrimo ir plėtros problemas. Modelio dalyviai dalyvaus nuosekliuose mokymuose, kuriuose turės galimybę mokytis iš geriausių Lietuvos įmonių bei įgyvendinti savas verslo idėjas. Dalyviai bus apmokomi pasitelkiant pažangiausius praktinio patyrimo metodus, konsultuojami specialistų.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-03
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-032
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto