„Regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų plėtra ir švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimas (II etapas)“

Paramos priemonė
VP1-2.1-ŠMM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Nacionalinė švietimo agentūra
Projekto pradžia: 2011-08-26         Projekto pabaiga: 2014-02-26
Bendra projekto vertė:
695 085,73 €
Projektui skirtas finansavimas:
695 085,73 €
Projektui išmokėta lėšų:
686 308,77 €
Iš jo ES dalis:
590 822,87 €
Iš jo ES dalis:
583 362,46 €

Pirmame projekto etape, konkurso būdu atrinkus 8 pilotines savivaldybes, buvo siekiama skatinti kurti švietimo valdymo informacines sistemas (toliau - ŠVIS) regionuose ir naudoti jas kokybiškai švietimo politikos analizei (toliau - PA) atlikti bei apmokyti dalyvaujančių savivaldybių švietimo administracijų darbuotojus. Šio etapo metu sukurta mokymo programa, mokymams skirta programinė įranga, parengti reikalingų dokumentų projektai, apmokyti 8 pilotininių savivaldybių švietimo administracijos darbuotojai. Projekto metu parengtuose dokumentuose (ŠVIS stebėsenos tvarkos aprašas, ŠVIS duomenų saugos nuostatai, ŠVIS nuostatai) išryškėjo pageidavimas naudoti centralizuotą ŠVIS, kuri teiktų nacionalinių rodiklių informaciją stebėsenai detaliu regioniniu pjūviu. Tokios informacijos pageidauja ir naujai sukurto Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento (nuostatai patvirtinti ŠMM ministro 2010 spalio 25d įsakymas Nr. V-1885), specialistai. Projekto tikslas: atnaujinti ŠVIS, pritaikant ją regionų poreikiams, skatinti ją naudoti kokybiškai švietimo PA politikos analizei atlikti. Įgyvendinant šį tikslą, I-asis projekto uždavinys-atnaujinti ŠVIS, pritaikant ją regionams, kurioje kiekviena savivaldybė turės savo virtualią vietą duomenims teikti, informacijai gauti, o taip pat galimybę spręsti savo administracinius bei vadybinius uždavinius, susijusius su švietimu jos regione (savivaldybėje). II-asis projekto uždavinys- savivaldybių švietimo administracijos darbuotojų, nedalyvavusių pilotiniuose mokymuose, mokymai. Numatomi atskiri mokymai ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento specialistams, darbuotojams atsakingiems už švietimo politiką regionuose. III-iasis uždavinys- apibendrinti projekto metu sukauptą patirtį, ją plačiau paviešinti surengiant projekto nacionalinę konferenciją. Projektas užtikrins atnaujintos ŠVIS tapimą vienu iš pagrindinių įrankiu analizuojant ir stebint švietimo būklę regionuose.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Švietimo personalo (administravimo personalo, švietimo vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtra
Kvietimo numeris:VP1-2.1-ŠMM-03-V-02
Projekto kodas:VP1-2.1-ŠMM-03-V-02-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto