INFOBALT informacinių ir ryšių technologijų klasteris

Paramos priemonė
VP2-1.4-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Asociacija "INFOBALT"
Projekto pradžia: 2012-07-02         Projekto pabaiga: 2015-10-01
Bendra projekto vertė:
743 455,17 €
Projektui skirtas finansavimas:
371 727,58 €
Projektui išmokėta lėšų:
313 979,2 €
Iš jo ES dalis:
371 727,58 €
Iš jo ES dalis:
313 979,2 €

INFOBALT informacinių ir ryšių technologijų (IRT) klasteris (toliau - klasteris) jungia mokslo, privačius ir viešuosius juridinius asmenis bei veikia, siekdamas bendrų ekonominių interesų, nariams dalyvaujant IRT produktų vertės kūrimo grandinėje ir integruojantis į globalias rinkas. Klasterio produktas – IRT specializuoti sprendimai ir paslaugos. Pirmame vystymosi etape išskiriamos šios specializacijos sritys: finansų ir draudimo, telekomunikacijų, logistikos ir transporto (t.t. krovos, ekspedijavimo). Lietuvos IRT sektoriuje veikiančių organizacijų konkurencingumo pasauliniu mastu potencialas yra didelis. Pavieniams rinkos žaidėjams vieniems kurti produktus, kokių reikia naujoje ekonomikoje, įeiti ir įsitvirtinti tarptautinėse rinkose yra sunku. Siekiama, kad klasteris vystytųsi ir taptų inovacijų kūrimo ir spartaus diegimo instrumentu, sąlygojančiu didelį sinerginį efektą ir veikiančiu kaip efektyvi verslo sistema, didinanti jos narių produktyvumą ir efektyvumą. Šiai dienai, tam, kad klasteris sėkmingai veiktų ir vystytųsi yra būtina: didinti jo žinomumą užsienio rinkose; tirti ir analizuoti potencialias užsienio rinkas; pritraukti naujus narius, kurių dėka formuotųsi platesnis klasterio kompetencijų portfelis; stiprinti vidinius ryšius, užtikrinant sklandų narių bendradarbiavimą, efektyvų bendros infrastruktūros valdymą. Tam tikslui inicijuotas šis projektas. Atsižvelgiant į tai, kad IRT yra modernios ekonomikos pagrindas, galingas ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo veiksnys, tikimasi, kad klasterio plėtra turės įtakos ne tik pačiam sektoriui bet ir kitiems sektoriams – taps paspirtimi viešojo administravimo, verslo, švietimo, sveikatos, darbo rinkos, aplinkosaugos, žemės ūkio, mokslo ir t.t. vystymuisi ir plėtrai. Klasterio nariai neturi pakankamai finansinių išteklių, reikalingų projektui, numatyta apimtimi ir laiku, įgyvendinti, dėl šios priežasties yra siekiama pritraukti ES struktūrinių fondų lėšas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Inoklaster LT
Kvietimo numeris:VP2-1.4-ŪM-01-K-01
Projekto kodas:VP2-1.4-ŪM-01-K-01-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto