Kamieninių ląstelių ir regeneracinės medicinos inovacijų klasterio plėtra

Paramos priemonė
VP2-1.4-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Kamieninių ląstelių tyrimų centras"
Projekto pradžia: 2012-08-01         Projekto pabaiga: 2015-06-30
Bendra projekto vertė:
175 502,49 €
Projektui skirtas finansavimas:
87 751,1 €
Projektui išmokėta lėšų:
61 253,62 €
Iš jo ES dalis:
87 751,1 €
Iš jo ES dalis:
61 253,62 €

Kamieninių ląstelių ir regeneracinės medicinos inovacijų klasteris vienija 11 organizacijų. Klasterio nariai - privačios ir viešosios gydymo įstaigos: UAB „Northway medicinos centrai“, UAB „Pašilaičių šeimos medicinos centras", UAB „Lirema“, UAB „Kardivita", VšĮ VUL Santariškių klinikos, mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, šiame sektoriuje veikiantis biotechnologinės farmacijos centras UAB „Biotechpharma“ bei mokslo vadybos įmonės UAB „Biotechnologijų parkas“, UAB „Biosantara“. Organizacijos susibūrė į klasterį, siekdamos bendradarbiauti MTTP veiklose - vykdyti kamieninių ląstelių tyrinėjimus bei tyrimus regeneracinės medicinos srityje, komercializavus šios veiklos rezultatus, didinti apyvartą bei eksportą (teikiant medicinos paslaugas užsienio turistams bei eksportuojant technologijas). Projekto metu bus vykdomos pradinės klasterio plėtros veiklos, skirtos klasterio naujiems nariams pritraukti, stiprinti klasterio vidinius ir išorinius ryšius, klasterio dalyviams keistis žiniomis ir įgūdžiais inovacijų srityje. Dauguma klasterį sudarančių įmonių priskirtinos mažų ir labai mažų įmonių kategorijoms, įmonių apyvartos rodikliai, sąlyginai nedideli, daugumos įmonių dalį veiklos išlaidų šiuo metu sudaro išlaidos MTTP. Pareiškėjo teigimu, tyrimai kamieninių ląstelių bei regeneracinės medicinos srityje yra labai perspektyvūs, tačiau reikalaujantys didelių investicijų, siauros srities specialistų įdirbio, todėl organizacijos susijungė į klasterį, tikėdamosios pritraukti mokslinius partnerius iš užsienio. Aktyvesnei klasterio organizacinei plėtrai būtina parama, todėl klasterio koordinatorius – UAB „Kamieninių ląstelių tyrimų centras“ kreipėsi ES struktūrinių fondų paramos.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Inoklaster LT
Kvietimo numeris:VP2-1.4-ŪM-01-K-01
Projekto kodas:VP2-1.4-ŪM-01-K-01-023
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto