Darni šeima ir tvari mokyklos bendruomenė - ateities Lietuva

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos tėvų forumas
Projekto pradžia: 2011-11-10         Projekto pabaiga: 2013-12-31
Bendra projekto vertė:
261 480,83 €
Projektui skirtas finansavimas:
261 480,83 €
Projektui išmokėta lėšų:
260 188,17 €
Iš jo ES dalis:
222 258,7 €
Iš jo ES dalis:
221 159,93 €

Ugdytojų (tėvų ir mokytojų) glaudus bendradarbiavimas vaiko ugdymo procese yra sąmoningo, moralaus, kūrybingo piliečio išugdymo garantas. Deja, šiuo metu Lietuvoje vaiko ugdymas šeimoje ir mokykloje yra nesusiglaudžiančios bei viena kitos nepapildančios sritys, ką patvirtina ir tyrimai. Tarpasmeninių santykių silpnumas šeimose ir tėvystės įgūdžių trūkumas, mokytojų kompetencijų trūkumas bendraujant su tėvais, galimybių maksimaliai suasmeninti santykį su mokiniu jo auklėjimo procese neturėjimas bei visuomenėje paplitusi vertybių ir autoritetų devalvacija trukdo išugdyti jaunąją kartą. Šis projektas siekia spręsti pagrindinę bendrojo lavinimo mokyklų problemą, kurios yra įvardintos Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo 2003–2007 metais nuostatuose – t.y. menkas tėvų dalyvavimas mokyklų gyvenime. Projekto tikslas - mokinių, tėvų ir mokytojų dalyvavimo vaiko ugdyme, mokyklos bendruomenės stiprinime galimybių didinimas, siekiant dalyvių asmenybinių pokyčių, lavinant savęs pažinimo, suvokimo ir tėvystės įgūdžius. Projekto pridėtinė vertė ir inovatyvumas pasireiškia tuo, jog projekto rezultatai visų pirma orientuoti į projekto tikslinių grupių vertybių kaitą, emocines ir socialines kompetencijas. Remiantis principu „iš vidaus į išorę“ (pirma asmeninės pergalės, po to viešos) siekiama ir aiškių organizacinių ir institucinių pokyčių pačiose mokyklose, jų valdyme ir sprendimų priėmimo mechanizme, bendruomenių organizavime ir bendradarbiavimo su partneriais galimybėse. Šio projekto metu užsienyje praktiškai išbandyti modeliai, sukurs tvarias prielaidas esminiams pokyčiams visuose lygmenyse nuo individualaus iki nacionalinio.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-10-V-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.
Projektų statistika