Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo (sąveikumo) sistemos saugos ir funkcionalumo plėtra (toliau – VAIISIS plėtra)

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-06-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
Projekto pradžia: 2011-12-01         Projekto pabaiga: 2015-09-21
Bendra projekto vertė:
4 222 222,63 €
Projektui skirtas finansavimas:
4 222 222,63 €
Projektui išmokėta lėšų:
4 156 457,39 €
Iš jo ES dalis:
3 588 889,24 €
Iš jo ES dalis:
3 532 988,78 €

IVPK 2006-2008 m. įgyvendino projektą „Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo – sistemų sąveikos gebos sukūrimas“, kurio metu sukurta duomenų mainų platforma ir susietas su ja portalas centralizuotai prieigai prie paslaugų (VAIISIS). Eksploatuojant VAIISIS nustatyta, kad siekiant plėsti sistemos naudotojų ratą, teikiamų paslaugų įvairovę, kokybę ir pasiekiamumą, būtina plėsti VAIISIS funkcionalumą, didinti naudojimo patogumą, tobulinti architektūrą ir užtikrinti informacijos saugą. Sprendžiant nustatytas problemas numatoma VAIISIS plėtra šiomis kryptimis: 1. infrastruktūros tobulinimas ir saugos didinimas; 2. viešųjų ir administracinių e.paslaugų gavėjų savitarnos kokybės gerinimas; 3. bendro darbo su viešojo administravimo institucijomis teikiant ir naudojant VAIISIS sistemines paslaugas (funkcionalumus) procesų tobulinimas, efektyvinimas ir perkėlimas į elektroninę erdvę; 4. personalizuotų e.paslaugų kūrimo ir teikimo infrastruktūros sukūrimas. Įgyvendinus projektą, bus sukurti ar modifikuoti funkcionalumai, kurie VAIISIS padarys patrauklesnę naudoti tiek viešojo administravimo institucijoms (supaprastinta sutarčių sudarymo tvarka, daugiau funkcionalumų, paslaugos lygio valdymas, sistemų stebėsena ir kt.), tiek elektroninių paslaugų gavėjams (aiškesnė semantinė paieška, intuityvesnė naudotojo sąsaja, nauji elektroninės prieigos būdai, aukštesnio brandos lygio paslaugos, informacijos iš kitų sistemų konsolidavimas, daugiau būdų prisijungti prie sistemos ir naudotis ja ir kt.). Saugos ir patikimumo priemonės suteiks daugiau pasitikėjimo sistema.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Sąveikumas
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-06-V-02
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-06-V-02-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto