Biocidinių produktų valdymo sistemos tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus visuomenės sveikatos centras
Projekto pradžia: 2012-10-02         Projekto pabaiga: 2015-10-16
Bendra projekto vertė:
544 871,79 €
Projektui skirtas finansavimas:
544 871,79 €
Projektui išmokėta lėšų:
528 836,8 €
Iš jo ES dalis:
463 141,02 €
Iš jo ES dalis:
449 511,28 €

Projekto poreikis: Būtina suderinti biocidinių produktų valdymo veiklos algoritmus su besikeičiančiomis socialinėms ir ekonominėms sąlygomis bei naujomis reglamentavimo tendencijomis ES mastu. Vilniaus visuomenės sveikatos centras yra nacionalinė biocidinių produktų kompetentingoji institucija. Problema: Biocidiniai (lot. ,,žudantys gyvybę“) produktai yra cheminiai ar biologiniai mišiniai, skirti kontroliuoti kenksmingus organizmus. Kenksmingi organizmai – tai žmogaus sveikatai, veiklai, gaminamiems ar naudojamiems produktams kenkiantys organizmai; taip pat organizmai, kenkiantys gyvūnams ar aplinkai. Nepaisant sumažėjusių valstybės ekonominių galimybių biocidinių produktų valdymo sistema turi užtikrinti jų saugą ir efektyvumą; sprendimai dėl jų autorizacijos, rinkos ir naudojimo priežiūros turi būti pagrįsti, aiškūs, atliekami pagal vieningus principus visoje ES. Trūksta metodikų, rekomendacijų, veiklos algoritmų, nepakankamai vykdoma visuomenės sveikatos problemų ir priežiūros stebėsena tiek nacionaliniu, tiek vietos lygiu, tiek tarp skirtingų institucijų. Tobulintina teisinė bazė. Projekto pridėtinė vertė: Projektas būtinas tinkamai pasirengti įgyvendinti naujas ES teisyno nuostatas biocidinių produktų srityje; užtikrinti biocidų autorizaciją esamais pjėgumais; palengvinti naštą verslui, susijusią su biocidų autorizacija ir naudojimu.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešųjų politikų reformų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-4.3-VRM-02-V-05
Projekto kodas:VP1-4.3-VRM-02-V-05-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto