Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didinimas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-06-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla
Projekto pradžia: 2009-08-12         Projekto pabaiga: 2012-06-30
Bendra projekto vertė:
2 310 723,47 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 964 114,92 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 955 707,84 €
Iš jo ES dalis:
1 964 114,92 €
Iš jo ES dalis:
1 955 707,84 €

Projekto tiklslas didinti švietimo įstaigų administracinio personalo darbuotojų kvalifikacijos, žinių bei gebėjimų lygį. Projekto dalyviai: Vilniaus miesto, Alytaus miesto bei Joniškio rajonų savivaldybių švietimo įstaigos - gimnazijos, pagrindinės, vidurinės, meno, sporto mokyklos, mokyklos - darželiai, darželiai - lopšeliai. Tikslinės grupės - vadovai bei kiti darbuotojai: auklėtojų padėjėjos, sekretorės, buhalterės, bibliotekininkės, slaugės, virėjos, kt. administracinis personalas. Švietimo įstaigų kitas personalas - tai darbuotojai dirbantys ne pedagoginį, pagalbinį, techninį darbą nuo kurio tiesiogiai priklauso vaikų ir moksleivių gyvybė, sveikata bei saugumas. Dauguma šios tikslinės grupės narių dirba darbą kuriam neturi pakankamos kvalifikacijos, žinių ir įgūdžių, dažnai netgi teisės aktų nustatyta tvarka privalomų sertifikatų. Dėl lėšų trūkumo, šios grupės darbuotojų kvalifikacijos kėlimui nei vienam iš projekto partnerių niekada nebuvo skirta lėšų. Didžioji dalis personalo yra vyresnio amžiaus, žemo išsilavinimo, menkai prisitaikę konkuruoti darbo rinkoje. Planuojami mokymai padės vadovams įgyti vadybinių, administracinių gebėjimų, nes beveik visi įstaigų vadovai yra pagal išsilavinimą pedagogai ir neturi vadybinio išsilavinimo ir žinių. Kito personalo mokymai suteiks pagalbiniam - techniniam personalui būtinos kvalifikacijos jų tiesioginėms funkcijoms atlikti, padės geriau konkuruoti darbo rinkoje, suteiks bendrųjų žinių: padės išmokti naudotis kompiuteriu, susipažinti su komandinio darbo principais, įgyti bendravimo įgūdžių.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-06-K-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-06-K-01-133
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto