Intelektualaus verslo laboratorija „InoLaboratorija“

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS
Projekto pradžia: 2011-12-22         Projekto pabaiga: 2014-06-22
Bendra projekto vertė:
579 240,04 €
Projektui skirtas finansavimas:
579 240,04 €
Projektui išmokėta lėšų:
557 526,4 €
Iš jo ES dalis:
492 354,03 €
Iš jo ES dalis:
473 897,44 €

Inovacijos – efektyvus žinių formavimas ir panaudojimas – formuoja valstybės klestėjimo pagrindą bei užtikrina socialinę gerovę. Esant spartiems ekonominiams technologiniams pokyčiams, mokymosi procese įgytos žinios produktyviomis būna apie 5 m. Jų neatnaujinus, prarandamas potencialas. Žinių produktyvumo atstatymą įgalina mokymosi visą gyvenimą principų realizavimas: savišvieta ir neformalus tęstinis mokymasis. Savo ruožtu, verslas – inovacijų katalizatorius. Tik verslo procese žinios virsta ekonomine nauda, kuri gali būti reinvestuojama į naujų žinių kūrimą. Mokslininkų ir tyrėjų aukštas dalykinis potencialas ir veiklos pobūdis įgalina intelektualaus (žiniomis grįsto) verslo plėtojimą, kuris pasižymi didele pridėtine verte ir didele rizika. Tokio verslo kūrime ir plėtotėje ypatingą vaidmenį vaidina specializuota inovacijų paramos infrastruktūra, kuri įgalina mažinti intelektualaus verslo riziką bei leidžia panaudoti sistemines priemones. Projekto tikslas – skatinti mokslininkų ir tyrėjų intelektualų verslumą, formuojant praktinio verslumo kompetencijas ir įgūdžius, panaudojant mokslo sistemos potencialo bei inovacijų paramos paslaugų sinergiją. Mokslininkų ir tyrėjų verslumo skatinimo priemonės bus realizuojamos remiantis praktinio pažinimo ir andragogikos principais, bei integruojant pareiškėjo ir partnerių ilgametę patirtį žinių generavimo, verslumo skatinimo ir technologijų perdavimo srityse. Praktinis lavinimo proceso akcentas – interaktyvaus pobūdžio seminarai/pratybos, simuliacinės ir pažintinės taikomojo pobūdžio praktikos, patariamojo ir nuolatinio ugdomojo pobūdžio konsultacijos – įgalins suformuoti praktinio verslumo kompetencijas ir įgūdžius trijose verslumo dimensijose: (i) “Žinių naudojimas”. Verslumas partnerystėje: darbuotojas – darbdavys; (ii) “Žinių perdavimas”. Verslumas partnerystėje: žinių kūrėjas – žinių perėmėjas; (iii) “Žinių pavertimas produktu”. Verslumas partnerystėje: vadovas – pavaldinys.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-01-V-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto