STUDENTŲ MOKSLINĖS VEIKLOS SKATINIMAS

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslo taryba
Projekto pradžia: 2011-04-26         Projekto pabaiga: 2015-07-31
Bendra projekto vertė:
3 111 698,71 €
Projektui skirtas finansavimas:
3 111 698,71 €
Projektui išmokėta lėšų:
3 099 430,88 €
Iš jo ES dalis:
2 644 934,45 €
Iš jo ES dalis:
2 634 506,76 €

Integraciniai procesai, vykstantys besiformuojant bendrajai Europos tyrimų erdvei (ETE), ne tik sukuria naujas galimybes, bet ir iššūkius Lietuvos valstybei. ES šalių narių ekonomikoms vis labiau priklausant nuo sparčios technologijų ir mokslinių tyrimų plėtros, atvira idėjų ir tyrėjų judėjimui be sienų ETE, suvienodintos darbo ir socialinės apsaugos sąlygos vis labiau įtakos tyrėjų mobilumą bei darbo vietos pasirinkimą ES. Laisvas tyrėjų mobilumas formuoja naują situaciją darbo rinkoje, kurioje ES šalys sieks pritraukti kiek įmanoma daugiau talentingų ir iniciatyvių žmonių. Siekiant išvengti negatyvių pasekmių, susijusių su galimu „protų nutekėjimu“ Lietuvos valstybė turėtų vykdyti priemones, leidžiančias sukurti tyrimams, technologinei ir socialinei plėtrai palankią aplinką, gebančią ne tik išlaikyti, bet ir pritraukti į Lietuvą tyrėjus iš kitų ES šalių. Viena svarbių sričių, kurioje valstybė yra pajėgi sukurti tokią aplinką yra studentų mokslinės veiklos skatinimas. Siūlomas projektas siūlo priemones, skirtas aukštųjų mokyklų studentų mokslinės veiklos skatinimui, t.y., studenų mokslinę praktiką, studentų mokslinius tyrimus ir doktorantų stažuotes į užsienio mokslo centrus. Šių priemonių tikslas – paskatinti visų trijų pakopų studentus įsijungti į profesionalias, aukšto lygio mokslinius tyrimus vykdančias mokslininkių grupes, pasinaudoti modernia mokslinių tyrimų infrastruktūra šalies ir užsienio mokslo, studijų ir verslo slėniuose. Vienas iš svarbių projekto tikslų yra atviros tarptautinės tyrimų aplinkos, kurioje šalies studentai dirbtų kartu, ir pristatytų savo tyrimų rezultatus visuomenei, su studentais iš užsienio. Projekto priemonių įgyvendinimas pagerintų šalies mokslo įstaigų patrauklumą ir skatintų jaunimą rinktis tyrėjo karjerą Lietuvoje, stiprintų verslo ir mokslo įstaigų bendradarbiavimą, pagerintų tarptautinį Lietuvos, kaip valstybės, kurioje plėtojami ir vystomi tyrimai, įvaizdį.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-01-V-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto