VGTU tarptautiškumo didinimas įgyvendinant jungtinę studijų programą "Nekilnojamojo turto vadyba"

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2012-02-22         Projekto pabaiga: 2014-08-22
Bendra projekto vertė:
211 626,8 €
Projektui skirtas finansavimas:
194 696,65 €
Projektui išmokėta lėšų:
128 951,45 €
Iš jo ES dalis:
179 882,78 €
Iš jo ES dalis:
119 139,94 €

Siekiant gerinti VGTU absolventų išsilavinimo kokybę ir atitiktį darbo rinkos poreikiams, būtina didinti studijų tarptautiškumą ir įgyvendinti naujas jungtines studijų programas. 2011 m. VGTU bendradarbiaudamas su Baltarusijos valstybiniu technologijos universitetu parengė naują jungtinę II pakopos studijų programą „Nekilnojamojo turto vadyba“, kuri SKVC buvo įvertinta teigiamai ir akredituota. Tai pirmoji jungtinė studijų programa VGTU. Joje, derinant ES ir NVS šalių patirtį, siekiama rengti nekilnojamojo turto vadybos sektoriaus specialistus ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinei rinkai. Naujoje jungtinėje studijų programoje derinami skirtingų krypčių studijų dalykų tikslai ir turinys; diegiamos studijų turinio inovacijos; taikomi studijų metodai, orientuoti į studentų kūrybiškumo ir bendrųjų bei specialiųjų kompetencijų plėtotę. Visgi, įgyvendinant jungtinę studijų programą susiduriama su daugeliu problemų: sunku į programą pritraukti stojančiuosius, mažai žinoma apie jungtinės studijų programos teikiamas galimybes, trūksta lėšų programos populiarinimui ir įgyvendinimui, studentų ir dėstytojų mobilumui užtikrinti. Projektu planuojama stiprinti naują jungtinę studijų programą: įgyvendinant valorizacijos planą ir finansuojant studijų kainą didinti studijų programos populiarumą, į programą pritraukti daugiau studentų iš Lietuvos ir užsienio šalių. Projekto tikslinės grupės yra dėstytojai ir studentai. Projektu siekiama didinti studentų ir dėstytojų mobilumą, užtikrinant, kad dėstytojai kartu su užsienio šalių kolegomis tobulintų pedagogines ir dalykines kompetencijas, perimtų geriausią praktiką, įgytų tarptautinės patirties, kas užtikrintų studijų programos kokybę ir atitikimą šiandienos ir perspektyviems rinkos poreikiams, o absolventai taptų konkurencingi ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėje darbo rinkoje.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-064
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto