Aktyvaus gamtą tausojančio turizmo infrastruktūros plėtra Molėtų mieste. II etapas.

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-05-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Molėtų rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2011-08-05         Projekto pabaiga: 2012-09-23
Bendra projekto vertė:
271 252,32 €
Projektui skirtas finansavimas:
168 883,23 €
Projektui išmokėta lėšų:
167 527,16 €
Iš jo ES dalis:
168 883,23 €
Iš jo ES dalis:
167 527,16 €

Molėtų rajonas patrauklus mažai urbanizuotu kraštovaizdžiu, gamtos vertybėmis, ežerų įvairove, Asvejos ir Labanoro regioniniais parkais bei dviračių, vandens turizmo trasomis. Nors rajone yra pakankamai gamtinių ir kultūrinių išteklių turizmo ir rekreacijos industrijai vystytis, iš praeities paveldėtas poilsio organizavimo modelis neatitinka šiuolaikinių visuomenės poreikių. Lieka nepakankamai išvystyta Molėtų miesto, kaip rekreacijos centro, viešoji turizmo infrastruktūra, nepanaudoti gamtiniai resursai, nepakankamas ir siauras siūlomų turistinių pramogų ir paslaugų spektras, todėl būtina efektyviai išnaudoti Molėtų rajono rekreacijos ir turizmo išteklius, gerinti turizmo produktų kokybę, didinti jų įvairovę, tuo būdu padidinant turistų srautus į Molėtų rajoną. Dėl šių priežasčių nuspręsta inicijuoti projektą ir jo įgyvendinimo metu nutiesti pėsčiųjų takus su poilsio aikštelėmis ir apšvietimu aplink Pastovio ežerą. Projekto esmė – skatinti viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą, to siekiama kuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui, įrengiant viešąją turizmo infrastruktūrą Molėtų mieste. Projekto įgyvendinimo metu planuojama nutiesti maždaug 1.887 m pėsčiųjų takų su poilsio aikštelėmis, įrengtas apšvietimas. Projekto tikslinės grupės yra Molėtų miesto gyventojai ir Lietuvos bei užsienio turistai mėgstantys aktyvųjį poilsį. Pagrindiniai šių grupių poreikiai yra: aktyvaus poilsio tvarkinga infrastruktūra (takai, poilsio aikštelės), aptarnavimo paslaugos, buitinės-higienos paslaugos, bei tinkamai, aiškiai ir prieinamai pateikiama informacija apie aktyvaus poilsio galimybes ir traukos vietas, lankytinus objektus.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-05-R-91
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-05-R-91-013
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Molėtų raj.