Kairių g. nuo skirtingų lygių sankryžos, Taikos prospekto su Kairių gatve iki Klaipėdos kanalo rekonstrukcija (su 110 kV orinės linijos kabeliavimu). Kairių g. automobilių tilto per Klaipėdos kanalą rekonstrukcija. Kairių gatvės nuo Klaipėdos kanalo iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP2-5.2-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Projekto pradžia: 2010-09-28         Projekto pabaiga: 2015-03-27
Bendra projekto vertė:
7 275 349,22 €
Projektui skirtas finansavimas:
6 166 253,04 €
Projektui išmokėta lėšų:
5 623 809,38 €
Iš jo ES dalis:
6 166 253,04 €
Iš jo ES dalis:
5 623 809,38 €

Klaipėdos jūrų uosto plėtros strategijoje numatyta plėtoti privažiuojamuosius kelius į uosto teritorijoje veikiančias įmones. Kairių gatvės ir tilto per Klaipėdos kanalą rekonstrukcijos projektas atitinka pagal priemonę VP2-5.2-SM-01-V finansuojamų projektų reikalavimus ir gali būti finansuojamas tik iš šiai priemonei skirtų lėšų. Rekonstruojama Kairių gatvė yra dviejų-trijų eismo juostų, su 7-10,5 m pločio važiuojamąja dalimi. Prie gatvės nėra šaligatvių ir dviračių takų, neįrengtos autobusų sustojimo aikštelės ir peronai. Gatvės važiuojamosios dalies būklė labai bloga: asfaltbetonio danga ištrupėjusi, daugybė išilginių ir skersinių plyšių bei dangos lopų. Gelžbetoninio tilto per Klaipėdos kanalą būklė gera. Įgyvendinant projektą numatyta: paplatinti ir sustiprinti 2,55 km gatvės ruožą; paplatinti ir sustiprinti tiltą; įrengti pėsčiųjų-dviračių takus, autobusų sustojimo aikšteles, nuotekų tinklus, apšvietimą; rekonstruoti geležinkelio pervažą; rekonstruoti inžinerinius tinklus. Projektas atitinka „Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.692, nuostatas - didinti tiek Lietuvos, tiek tranzitinių keleivių ir krovinių vežimo vandens transportu galimybes; plėtoti multimodalinį bei intermodalinį transportą. Projektas taip pat atitinka uosto vystymo plano iki 2013 metų nuostatas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste
Kvietimo numeris:VP2-5.2-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.2-SM-01-V-01-011
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto