E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje ir VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė
Projekto pradžia: 2011-09-15         Projekto pabaiga: 2015-06-30
Bendra projekto vertė:
2 876 499,64 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 876 499,64 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 772 299,65 €
Iš jo ES dalis:
2 445 024,7 €
Iš jo ES dalis:
2 356 454,71 €

Projektu siekiama sudaryti sąlygas gyventojams ir pacientams, naudojantis projekto metu sukurtomis e. sveikatos paslaugomis elektroniniu būdu gauti savo ligos istorijos, tyrimų, ir kitus duomenis apie asmens sveikatą, o sveikatos priežiūros įstaigoms (SPĮ) ir specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, tarpusavyje bendradarbiaujant ir saugiai keičiantis informacija el. priemonėmis užtikrinti savalaikes ir geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugas. Projekto metu: ? bus sukurta interaktyvi el. paslauga „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir SPĮ specialistams“ (bendradarbiavimo lygis); ? siekiant sukurti Lietuvos e. sveikatos 2007-2015 metų plėtros strategijoje numatytus tikslus atitinkančią IS, bus įdiegtos (modernizuotos) IS, kurios užtikrins sukurtos el. paslaugos teikimą ir sklandesnį sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pacientams projekto pareiškėjo ir partnerių gydymo įstaigose. Modernizuojant esamas Projekte dalyvaujančių ligoninių informacines sistemas ir diegiant naujus jų funkcionalumus, į elektroninę erdvę būtų perkeliamos ligoninių teikiamos paslaugos ir administraciniai procesai: ? Pacientų medicininės istorijos duomenų kaupimas ir saugojimas informacinėje sistemoje; ? Medicininės sveikatos istorijos duomenų pateikimas pacientams ir kitų SPĮ specialistams; ? Ambulatoriniam apsilankymui atvykusių pacientų administravimas; ? Stacionare gydomų pacientų gydymo administravimas; ? Pacientų srauto rūšiavimas pagal pagalbos suteikimo skubumą; ? Dokumentų, formų, pažymų ruošimas naudojant IS; ? Ligoninės resursų naudojimo planavimas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektroninės sveikatos paslaugos
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-10-V-01
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-10-V-01-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto