Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros paslaugų plėtra įgyvendinant prioritetines INSPIRE direktyvos priemones

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-06-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Projekto pradžia: 2010-04-01         Projekto pabaiga: 2015-04-30
Bendra projekto vertė:
2 675 330,02 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 675 330,02 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 673 462,24 €
Iš jo ES dalis:
2 274 030,52 €
Iš jo ES dalis:
2 272 442,91 €

Projektu siekiama: a) įgyvendinti INSPIRE direktyvos ir po jos priimtuose dokumentuose nustatytais 2012-2014 m. laikotarpiu privalomus reikalavimus ir b) padidinti valstybinių erdvinių duomenų naudojimo efektyvumą sukuriant naujas interaktyvias viešąsias el. paslaugas. Projekte numatyti kompleksiški sprendimai, maksimaliai panaudojantys abiems tikslams pasiekti būtinas priemones. INSPIRE reikalavimams įgyvendinti 2012-2014 m. laikotarpiu būtina atnaujinti LEI portalo techninę bei programinę įrangą. Panaudojant modernizuotą įrangą ir sąveikiai teikiamus GRPK duomenis, numatyta sukurti penkias interaktyvias viešąsias el. paslaugas: 1. Debesies kompiuterijos technologija, paremta el. paslauga „Erdvinių duomenų valdymas internete“ 2. El. paslauga „Matavimo duomenų atitikties GRPK duomenims patikrinimas“ 3. El. paslauga „Sutikimų valstybinėje žemėje tiesti susisiekimo komunikacijas, tinklus ir statyti statinius teikimas” 4. El. paslauga „Žemės fondo analizė ir vertinimas”. 5. El. paslauga "Topografinių planų informacijos teikimas, priėmimas ir derinimas" (Pilotinis variantas Trakų rajono savivaldybės pavyzdžiu) Inovatyviausia projekto dalis – erdvinių duomenų valdymo el. paslauga, kuri leis naudoti LEI portalo išteklius sprendžiant su erdvine informacija susijusius viešojo administravimo uždavinius, naudotojams bendradarbiauti kuriant ir skelbiant naujus geografinius duomenis, nenaudojant tam specialios GIS programinės įrangos. Projekto pagrindinė vertė – skirtingų technologinių sprendimų (LEI portalo, INSPIRE, GRPK) sujungimas LEII sistemoje, siekiant efektyviausiu būdu panaudoti investicijas ir sukurti kuo didesnę pridėtinę valstybėje kaupiamos erdvinės informacijos vertę. Įgyvendintas projektas sumažins institucijų erdvinės informacijos kaupimo, tvarkymo ir teikimo INSPIRE kaštus, padidins piliečių galimybes gauti aktualią ir išsamią erdvinę informaciją, palengvins dokumentų derinimo procesus. Projektas pajamų negeneruos, bet sukurs didelę socialin

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Sąveikumas
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-06-V-02
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-06-V-02-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto