Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (toliau - KPEPIS) sukūrimas

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-14-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Projekto pradžia: 2012-11-01         Projekto pabaiga: 2015-07-31
Bendra projekto vertė:
1 569 302,31 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 569 302,31 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 373 597,66 €
Iš jo ES dalis:
1 333 906,96 €
Iš jo ES dalis:
1 167 558,01 €

Projekto tikslas – sukurti Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą KPEPIS, kuri prisidėtų prie Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo, administracinių procedūrų supaprastinimo ir intensyviau įtrauktų visuomenę į paveldo išsaugojimą. Šiuo metu projekto vykdytojo ir projekto partnerių paslaugų gavėjai turi atvykti į institucijas norėdami gauti paslaugą, dėl to yra eikvojamas paslaugų teikėjų ir gavėjų laikas, bei finansiniai resursai. Be to, nėra sukurtos bendros sistemos, kurioje būtų talpinama visa su kultūros paveldu ir jo apsauga susijusi informacija, kuri būtų lengvai prieinama visuomenei. Įgyvendinus šį projektą į elektroninę erdvę bus perkelta dalis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – KPD) ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau - Kultūros ministerija) teikiamų administracinių paslaugų, taip sudarant galimybes paslaugų teikėjams operatyviau bei mažesniais kaštais atlikti savo funkcijas bei sutaupys paslaugų gavėjų laiko ir finansinių resursų. Norint padidinti susidomėjimą kultūros paveldu ir užtikrinti jo išsaugojimą, bus sukurtos 8 naujos el. paslaugos. Projekto pridėtinė vertė: 1. Modernizuotas ir su KPEPIS integruotas Kultūros paveldo registras (KVR) prisidės prie visuomenės švietimo dėl kultūros paveldo išsaugojimo reikšmės didinimo. KVR galės būti integruotas su kitomis moderniomis sistemomis, todėl užtikrins greitesnį informacijos apsikeitimą. 2. KPEPIS bus „vieno langelio“ principu kaupiama informacija apie KPD paslaugas, veiklos rezultatus ir kt. Todėl informacijos valdymas bei pažangių el. paslaugų teikimas taps paprastesnis, jam reikės mažesnių finansų ir laiko sąnaudų. 3. Sukūrus 8 pažangias el. paslaugas, bus palengvintas KPD ir Kultūros ministerijos paslaugų teikimas, informacijos paieška, tipinių sutarčių ir dokumentų pasirašymas, taupomas paslaugų gavėjų laikas, mažinamos KPD ir Kultūros ministerijos darbo sąnaudos, didinamas skaidrumas, gerinama paslaugų kokybė.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Pažangios elektroninės paslaugos
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-14-K-01
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-14-K-01-015
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto