E. mokslo pažangių elektroninių paslaugų ir E. mokslo vartų sukūrimas

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-14-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Projekto pradžia: Mon Aug 01 00:00:00 GMT 2011         Projekto pabaiga: Tue Jun 30 00:00:00 GMT 2015
Bendra projekto vertė:
1 281 945,38 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 281 945,38 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 275 008,82 €
Iš jo ES dalis:
1 089 653,57 €
Iš jo ES dalis:
1 083 757,49 €

Projektu bus sukurta MTEPIS (informacinė sistema) bei 4 kompleksinės e. mokslo paslaugos, kurios bus pasiekiamos „vieno langelio“ principu per E. mokslo vartų portalą: 1) MTEP paslaugų ir darbų administravimo elektroninė paslauga (bendradarbiavimo lygis); 2) Naujų mokslinių tyrimų, inovacijų ir (ar) mokslinės produkcijos sukūrimo finansavimo administravimo elektroninė paslauga (bendradarbiavimo lygis); 3) Informacinės ir partnerių paieškos pagalbos įmonėms ir mokslo institucijoms teikimo elektroninė paslauga (bendradarbiavimo lygis); 4) Mokslinės produkcijos komercializavimo elektroninė paslauga (bendradarbiavimo lygis), kuri apims pagalbos teikimą įvedant žinioms imlius produktus į rinką. Šios priemonės prisidės prie: - Administracinės naštos mažinimo Tyrėjams ir Tyrėjų grupėms bei mokslo institucijoms; - Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo, inovacijų diegimo ekonomikoje bei didesnio MTEP veiklų finansavimo; - MTEP rezultatų pritaikomumo ekonomikoje didinimo; - Lietuvos įvaizdžio stiprinimo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu; - Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo. Didžioji dalis pažangių e. mokslo paslaugų bus kuriamos naujai ir yra inovatyvios ne tik Lietuvos, bet ir pasauliniu mastu. Šiuo metu panašias paslaugas planuoja teikti tik keletas valstybių pasaulyje – Singapūras bei Pietų Afrikos Respublika. Planuojama į E. mokslo vartų portalą surinkti visą Lietuvos mokslo potencialo informaciją: - Universitetų bei valstybinių mokslo institutų turimą MTEP laboratorinę įrangą bei teikiamas paslaugas (Atviros prieigos centrų duomenų bazė); - Tyrėjų bei Tyrėjų grupių bei jų kuriamos MTEP produkcijos aprašymus; - Komercializuotinų produktų aprašymus; - Mokslo ir inovacijų skatinimo finansavimo galimybes; - Paraiškų finansavimui gauti vertinimo ekspertus. Planuojama, kad sukurta sistema ženkliai prisidės prie mokslo srities finansavimo skaidrumo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Pažangios elektroninės paslaugos
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-14-K-01
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-14-K-01-022
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto