E-verslo sprendimo įdiegimas UAB "ECOFON" poreikių patenkinimui

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "ECOFON"
Projekto pradžia: 2012-04-01         Projekto pabaiga: 2013-06-30
Bendra projekto vertė:
45 605,31 €
Projektui skirtas finansavimas:
22 802,65 €
Projektui išmokėta lėšų:
22 120,6 €
Iš jo ES dalis:
22 802,65 €
Iš jo ES dalis:
22 120,6 €

UAB „ECOFON“– 1997 metais įsteigta įmonė, teikianti modernias telekomunikacines paslaugas. PROJEKTO POREIKĮ sąlygoja neoptimizuoti įmonės vidiniai ir išoriniai procesai, įtakojantys įmonės darbo našumą, apyvartos apimtis ir bendrą įmonės konkurencingumą. Susiduriama su šiomis PROBLEMOMIS: 1. mažas darbo našumas. 2. nepakankamai išnaudojamos konkurencinės galimybės.3. dideli laiko praradimai atskiruose įmonės procesuose (vidiniuose ir išoriniuose). 4. sumažėjusios maksimalios pardavimų apimtys. PROBLEMOS SPRENDIMO BŪDAI: padidinti įmonės darbo našumą,apyvartą, optimizuojant įmonės viidnius ir išorinius procesus, įdiegiant kompleksišką ir integralų, visus įmonės vidinius ir išorinius procesus apimantį, e-verslo sprendimą, atitinkantį įmonės viziją ir darbuotojų poreikius. PROJEKTO PRIDĖTINĖ VERTĖ:1. Padidintas įmonės nacionalinis ir tarptautinis konkurencingumas. 2. Geriau tenkinami klientų poreikiai, padidėjęs klientų skaičius. 3. Išvengiama darbo dubliavimo, efektyvesnė darbo apskaita. 4. Optimizuoti laiko resursai. 5. Optimizuoti ir sutaupyti įmonės paslaugų teikimo kaštai. 6. Ženkliai padidintas įmonės darbo našumas, apyvarta, pradėtas eksportas. 7. Išsaugotos ir sukurtos naujos darbo vietos. 8. Tiesioginis teigiamas poveikis Lietuvos BVP bei Lietuvos eksporto apimčių augimui, bendras ES konkurencingumo pasaulio rinkose augimas. 9. Padidinti įmonės tiekėjų eksporto, apyvartos, darbo našumo rodikliai ir produkcijos kokybė bei sukuriama pridėtinė vertė.10. Prisidėta prie Lietuvos aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų sektoriaus eksporto, apyvartos, darbo našumo rodiklių padidėjimo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::E-Verslas LT
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-02-K-03
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-02-K-03-038
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto