Žinių ir inovacijų perdavimo plėtra bei tyrėjų kompetencijų didinimas kūrybinių industrijų ir dizaino srityje.

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus dailės akademija
Projekto pradžia: 2011-08-01         Projekto pabaiga: 2014-08-17
Bendra projekto vertė:
394 546,66 €
Projektui skirtas finansavimas:
394 546,66 €
Projektui išmokėta lėšų:
376 014,09 €
Iš jo ES dalis:
335 364,66 €
Iš jo ES dalis:
319 611,97 €

Pagrindinis projekto tikslas - nacionaliniu lygmeniu skatinti tęstinį tyrėjų tobulinimąsi dizaino ir kitose kūrybinių industrijų srityse. Projekto įgyvendinimo metu bus rengiami bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų mokymai, kviečiant garsius Lietuvos ir užsienio lektorius, dalyvaujama pasaulinio lygio tarptautinėse konferencijose ir parodose, organizuojamos stažuotės lyderiaujančiose užsienio mokslo ir studijų institucijose, siekiant tobulinti mokslininkų, kitų tyrėjų, taip pat žinių ir technologijų perdavimo struktūrų darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją. Taip pat planuojama vykdyti svarbiausių projekto metu pasiektų rezultatų sklaidą (valorizaciją). Mokymuose dalyvaus Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mokslininkai, tyrėjai, dėstytojai, magistrai, doktorantai, Dizaino inovacijų centro darbuotojai, taip pat Lietuvos grafinio dizaino asociacijos ir Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos darbuotojai ir nariai. Projekto pareiškėjas - Vilniaus dailės akademija. Projekto partneriai: 1) Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2) Asociacija "Lietuvos grafinio dizaino asociacija", 3) Asociacija "Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija". Projektą siekiama įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšomis. Planuojama projekto trukmė- 28 mėnesiai.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-01-V-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto
Susiję ESF produktai
Projektų statistika