Aviacijos specialistų rengimo mokomosios bazės plėtra: treniruoklių ir laboratorijų korpuso statyba

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-16-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2012-11-02         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
1 692 829,01 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 692 829,01 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 692 829,01 €
Iš jo ES dalis:
1 438 904,66 €
Iš jo ES dalis:
1 438 904,66 €

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institutas (toliau–AGAI) vienintelis Lietuvoje rengia aviacijos inžinierius, skrydžių vadovus, komercinės aviacijos pilotus. Šiuo metu AGAI turima mokomoji įranga dažnai negali būti efektyviai naudojama, nes įstaiga neturi pakankamai patalpų, tinkamų mokymo procesui organizuoti. Todėl dalis turimos įrangos yra tiesiog sandėliuojama. AGAI visai neturi avionikos ir vestibiuliarinio aparato treniruoklių laboratorijų. Neišnaudojant visos turimos mokymo ir laboratorinės įrangos, nėra užtikrinama aukšta studijų kokybė ir prieinamumas. Neturint tinkamų laboratorijų, galima prarasti Civilinės aviacijos administracijos išduotus Civilinės aviacijos mokymo įstaigos sertifikatus. Projekto metu AGAI reikmėms bus statomas naujas treniruoklių ir laboratorijų korpusas. Naujo treniruoklių ir laboratorijų korpuso statyba ir įrengimas leis pakelti studijų kokybę į naują lygį. AGAI dirbantys pedagogai turės puikias sąlygas ugdyti studentų praktinius įgūdžius, perteikti turimas žinias. Studentai studijų metu galės įgyti daugiau įgūdžių, pagerės jų rengimo kokybė, dėl to baigę studijas jie taps geresniais specialistais, užtikrinančiais saugios aviacijos plėtrą, padidės jų įsidarbinimo galimybės. Tinkama laboratorinė bazė padidintų studentų susidomėjimą aviacija, daugiau studentų norės pasirinkti mokslininko karjerą ir prisidės prie aviacijos mokslo plėtojimo. Projekto tikslinės grupės – AGAI visų studijų programų studentai, dėstytojai bei gyventojai, besinaudojantys oro transporto bendrovių paslaugomis.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukštųjų mokyklų infrastruktūra, skirta studijoms
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-16-V-01
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-16-V-01-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto