Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimas ir platinimas

Paramos priemonė
VP2-5.2-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Projekto pradžia: 2011-07-11         Projekto pabaiga: 2013-10-31
Bendra projekto vertė:
28 554 642,34 €
Projektui skirtas finansavimas:
24 271 445,99 €
Projektui išmokėta lėšų:
23 793 284,24 €
Iš jo ES dalis:
24 271 445,99 €
Iš jo ES dalis:
23 793 284,24 €

Klaipėdos uostas yra labiausiai į šiaurę nutolęs neužšąlantis Baltijos jūros uostas – Lietuvos tranzito centras, sujungiantis transporto koridorius tarp Rytų ir Vakarų. Pagrindiniai uosto kroviniai - nafta, grūdai, trąšos, geležies gaminiai, mediena, konteinerių ir Ro-Ro kroviniai. Klaipėdos uostas gali priimti laivus, kurių grimzlė iki 12,5 m. Projektas atitinka: 2007–2013 m. Ekonomikos skatinimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ uždavinį: "Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos jūrų uosto – geresnis potencialo panaudojimas ir konkurencingumo didinimas"; Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos LRV 2005-06-23 nutarimu Nr. 692, nuostatas bei strategijos priedo „Kiti projektai“ projektų sąrašą (patvirtintą LR susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285). Projekto tikslas – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo pagilinimas iki 14,5 m gylio ir paplatinimas iki 150 m pločio. Pagrindiniai ekonominiai aspektai įgyvendinti projektą yra: esami Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kanalo gyliai neleidžia visiškai patenkinti krovinių vežimo jūra rinkoje didėjančių laivų parametrų (grimzlės, laivo matmenų), užtikrinti tinkamas laivų įplaukimo, išplaukimo ir manevravimo sąlygas Klaipėdos uosto laivybos kanale; dėl nepakankamo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kanalo išvystymo lygio Lietuvos Respublika negali pilnai panaudoti turimą transporto ir tranzito, jūrų transporto potencialą. Įgyvendinant projektą planuojama atlikti laivybos kanalo gilinimą ir platinimą iki 14,5 m gylio ir ne mažiau kaip 150 m pločio nuo Pk26 iki Pk81, įrengiant laivų apsisukimo ratus: Pk 47+80 – Pk 53+30 ir Pk 73 – Pk 76+50 bei papildomai pagilinant įplaukimą į malkų įlanką ir teritorijas ties krantinėmis Nr. 66 ir Nr. 67, Nr. 101-104, Nr. 79-80.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste
Kvietimo numeris:VP2-5.2-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.2-SM-01-V-01-012
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto