II pakopos jungtinės studijų programos Socialinis darbas parengimas ir įgyvendinimas bendradarbiaujant su universitetu "Ukraina" (SOCNET)

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šiaulių universitetas
Projekto pradžia: 2012-11-29         Projekto pabaiga: 2015-09-01
Bendra projekto vertė:
866 347,6 €
Projektui skirtas finansavimas:
797 039,79 €
Projektui išmokėta lėšų:
689 319,16 €
Iš jo ES dalis:
736 395,46 €
Iš jo ES dalis:
636 870,96 €

Sėkmingą Lietuvos aukštųjų mokyklų, tame tarpe ir ŠU, konkurenciją Europos aukštojo mokslo erdvėje apsunkina nepakankama studijų kokybė, bendradarbiavimo su užsienio partneriais patirties stoka, nepakankamas mokymosi koncepcijos mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimas. Siekiant prisidėti prie ŠU studijų kokybės gerinimo ir tarptautiškumo didinimo planuojama parengti ir įgyvendinti socialinių mokslų II pakopos jungtinę studijų programą „Socialinis darbas“, nes parengta Galimybių studija atskleidė, kad tokios programos parengimas ir įgyvendinimas Lietuvoje, bendradarbiaujant su Ukrainos universitetu būtų sėkmingas, nes atsižvelgiama į karjeros galimybes, mokymosi visą gyvenimą veiklų įgyvendinimą ES erdvėje, specialistų konkurencingumo mokslo kryptyje didinimą. Jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas suteiktų unikalias bendradarbiavimo galimybes, gerinant studijų kokybę ir siekiant aukštojo mokslo pripažinimo tarptautiniu mastu. Lietuvai, prisijungus prie pagrindinių Europos Sąjungos sutarčių, bei vykdant bendrąją ES socioekonominę politiką, remiantis mokymosi visą gyvenimą koncepcija – pagrindinis projekto tikslas - skatinant ŠU studijų tarptautiškumą ir gerinant studijų kokybę, sukurti ir įgyvendinti Jungtinę studijų programą bendradarbiaujant su UU. Jungtinės studijų programos rengimas ir įgyvendinimas skatins dėstytojų mobilumą, kompetencijų plėtotę ir sudarys sąlygas perimti skirtingų šalių aukštųjų mokyklų studijų patirtį diegiant inovatyvius studijų metodus. Jungtinės studijų programos rengimas ir įgyvendinimas yra siejamas su tarptautiniais dokumentais (Bolonijos deklaracija, Dublino aprašais ir kt.), Lietuvos nacionaliniais švietimo dokumentais(2007–2013 m. „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VPL-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“) bei strateginiais ŠU dokumentais.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-069
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto