Jungtinės studijų programos "Darnus nekilnojamojo turto valdymas" įgyvendinimas didinant VGTU tarptautiškumą

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2012-11-29         Projekto pabaiga: 2015-07-29
Bendra projekto vertė:
236 071,3 €
Projektui skirtas finansavimas:
217 185,53 €
Projektui išmokėta lėšų:
181 336,11 €
Iš jo ES dalis:
200 660,61 €
Iš jo ES dalis:
167 538,83 €

Siekiant gerinti VGTU absolventų išsilavinimo kokybę ir atitiktį darbo rinkos poreikiams, būtina didinti studijų tarptautiškumą ir įgyvendinti naujas jungtines studijų programas. 2011 m. VGTU bendradarbiaudamas su Kaliningrado valstybiniu technikos universitetu parengė naują jungtinę II pakopos studijų programą „Darnus nekilnojamojo turto valdymas“, kuri SKVC buvo įvertinta teigiamai ir akredituota 3 metams. Studijų programoje, derinant ES ir NVS šalių patirtį, siekiama rengti naujos kartos, turinčius darnios plėtros žinių, nekilnojamojo turto valdymo specialistus Lietuvos ir tarptautinei rinkai. Naujoje jungtinėje studijų programoje derinami skirtingų krypčių studijų dalykų tikslai ir turinys; diegiamos studijų turinio inovacijos; taikomi studijų metodai, orientuoti į studentų kūrybiškumo ir bendrųjų bei specialiųjų kompetencijų plėtotę. Remiantis VGTU ir kitų Lietuvos universitetų patirtimi, įgyvendinant naujas jungtines studijų programas susiduriama su daugeliu problemų, pagrindinės iš jų: sunku į programą pritraukti stojančiuosius, mažai žinoma apie jungtinės studijų programos teikiamas galimybes, trūksta lėšų programų populiarinimui ir įgyvendinimui, atsiranda studentų ir dėstytojų mobilumo finansavimo problemų.Projektu siekiama užtikrinti kokybišką studijų programos įgyvendinimą: įgyvendinant valorizacijos planą ir finansuojant studijų kainą didinti studijų programos populiarumą tarp stojančiųjų, į programą pritraukti studentus iš Lietuvos ir užsienio šalių, užtikrinti studentų ir dėstytojų mobilumą, pasiekti, kad dėstytojai kartu su užsienio šalių kolegomis tobulintų pedagogines ir dalykines kompetencijas, perimtų geriausią praktiką, įgytų tarptautinės patirties, kas užtikrintų aukštą studijų programos kokybę ir atitikimą šiandienos ir perspektyviems rinkos poreikiams.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-071
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto